Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 21 juli - 16e zondag door het jaar

1e lezing: Gen. 18,1 – 10a  
2e lezing: Kol. 1,24 – 28 
Evangelie: Lc. 10,38 – 42 

 

Luisteren is ook belangrijk

Nu de vakantietijd is aangebroken, genieten mensen van de gastvrijheid in den vreemde. Het is een de tijd om eens andere mensen te ontmoeten. Hierover spreken ook de lezingen van vandaag. In de eerste lezing is het Abraham, die zittend aan de ingang van zijn tent drie mannen op zich zag afkomen. Hij bood die mannen een gastvrij onthaal. Zij vroegen zich blijkbaar helemaal niet af of ze wel of niet welkom waren. Ze stapten gewoon op Abraham af. En Abraham, hij slaagt met lof als het op gastvrijheid aankomt. Nu kwamen die mannen niet voor niets, het was geen toeval. Neen, ze kwamen vertellen dat Sara, de vrouw van Abraham over een jaar een kind zou baren. Hoe zou het gegaan zijn als Abraham die drie mannen aan zijn deur voorbij had laten gaan? 

Het evangelie van deze zondag gaat ook over een ontmoeting. Marta doet alles om Jezus een gastvrij onthaal te geven. Ze loopt steeds heen en weer om Hem het aan niets te laten ontbreken. Haar zuster Maria schijnt dit niet zo te interesseren. Zij gaat eenvoudigweg aan de voeten van Jezus zitten om naar Hem te luisteren. We kunnen ons goed voorstellen dat dit op een gegeven moment bij Marta irritatie opwekte. En als Marta dit onder woorden brengt komt Jezus met een heel verrassend antwoord. Hij zegt: Maria heeft het beste deel gekozen. Wat is die Jezus nu voor een gast? Maakt het Hem dan niets uit wat Marta doet? Wat Jezus duidelijk wil maken, is dat het van belang is om eerst eens naar zijn Woord te luisteren. Zo mogen ook wij een Maria zijn, die aan de voeten van de Heer zit om naar Hem te luisteren. Vervolgens heeft ook Marta een boodschap voor ons: open jouw hart en huis voor de ander. 

Er zijn ook in onze tijd mensen die zich voor de kerk en de kerkgemeenschap willen inzetten, daar actief een rol in willen spelen. Vaak echter vergeten zij de waarde van het luisteren naar de Heer. Er kan echter pas een Godsontmoeting ontstaan, als we eerst zelf in alle rust luisteren. Zo alleen kan er een band ontstaan met de Heer, die niet alleen onszelf maar ook onze medemens ten goede zou kunnen komen.