Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 4 augustus - 18e zondag door het jaar

1e lezing: Pred.1,2; 2,21–23  
2e lezing: Kol. 3,1‑5.9‑11  
Evangelie: Lc. 12,13–21 

 

Echte rijkdom is gericht op anderen

Een anoniem persoon probeert vandaag Jezus in zijn familieproblemen te betrekken. Hij wil dat Jezus zijn advocaat speelt in een akkefietje rondom de erfenis. De man voelt zich natuurlijk benadeeld door zijn broers en zussen en hoopt dat Jezus aan zijn kant gaat staan. Jezus laat zich echter niet voor het karretje spannen en Hij geeft een raak antwoord: “Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?” Jezus gebruikt vervolgens het voorval om over rijkdom te spreken. 

Voor Jezus betekent rijkdom niet het in bezit krijgen van de trouwring van oma of de antieke klok die altijd bij vader in de woonkamer stond. Jezus wijst ons erop dat deze zaken ons leven wel kunnen verfraaien, maar dat dit enkel van korte duur is. Jezus waarschuwt ons ervoor te zeer te steunen op aardse zaken. Geld kan zijn waarde verliezen, je dure auto kan een lekke band krijgen, je mooie vakantiereis kan in het water vallen door slecht weer. Al verzet Jezus zich er zeker niet tegen, dat wij mensen genieten van de mooie dingen van het leven. Jezus’ waarschuwing lijkt op iets anders te duiden.

De parabel die Jezus presenteert, spreekt over een rijk man. Het bedrijf van de man loopt zo goed, dat hij moet uitbreiden: grotere schuren om nog meer graan in op te bergen. Jezus bekritiseert de man niet erom dat hij rijk is en economisch handige beslissingen neemt. Het probleem zit hem in het feit, dat de man zijn hele bestaan bouwt op deze aardse dingen. Hij meent in een veilige positie te verkeren, waar hij kan terugvallen met zijn winstgevend bedrijf. De man vergeet echter dat de belangrijkste zaken in het leven niet met geld te kopen zijn: familiegeluk, een goede gezondheid, bescherming, het leven zelf. 

Jezus nodigt ons uit om een rijkdom te zoeken, die bij God in de smaak valt. Het is een rijkdom die allereerst niet egocentrisch is, alleen gericht op het individu. In Gods visie kun je alleen rijk zijn in verbondenheid met anderen. Rijkdom zit hem in het samen optrekken, talenten delen met elkaar, het in gesprek gaan met elkaar, vergeven wanneer fouten begaan zijn. Juist in de zomervakantie, wanneer veel mensen genieten van de rust, zullen mensen inderdaad merken dat rijkdom meer is dan die verre reis naar China. De rijkdom van vakantie ligt vooral in het gegeven, dat we meer tijd kunnen besteden aan elkaar, dingen met elkaar kunnen bespreken, welke door de drukte op school of op het werk nog niet gedeeld werden. 

Rijk voelt die man zich, wanneer hij eens opnieuw naar zijn vrouw kijkt en dankbaar is voor de trouw en liefde die hij van haar ontvangt. Rijk voelt de grootouder zich wanneer de kleinkinderen langs komen en zoveel levendigheid in het huis brengen. Rijk voelt de student zich die de eindexamens goed afgesloten heeft en een nieuwe uitdaging tegemoet gaat op de universiteit. Jezus stelt ons vandaag de vraag: “Zie je in wat jou echt rijk maakt?” Paulus bekijkt rijkdom nog eens vanuit een ander perspectief. Voor een christen is het een rijkdom om Christus te kennen. Met Hem mogen we het leven delen. Hem mogen we ook vandaag weer ontmoeten in de heilige Eucharistie.  

Christus maakt ons rijk, omdat we in Hem God zelf vinden. God die ons zo rijkelijk zegent met nabijheid en kracht, met talenten, mogelijkheden en goede mensen om ons heen. Voelen we ons op deze zondag ook rijk, nu we samen zijn in Jezus’ Naam. En proberen we steeds weer te werken aan een rijkdom, die blijvend is.