25 Jaar katholieke Tamilzielzorg in Limburg

De stichting Tamil Katholieke Zielzorg Bisdom Roermond bestaat 25 jaar. Dit zilveren jubileum wordt zaterdag 16 december in Sittard gevierd. Om 14.30 uur is er een heilige mis met hulpbisschop Everard de Jong in de H.-Hartkerk in Sittard-Overhoven.

De stichting is 25 jaar geleden opgericht om de in Limburgs verblijvende Tamilgemeenschap, die door de burgeroorlog genoodzaakt was om uit Srilanka te vluchten, samen te brengen. De stichting zet zich in voor integratie van Tamils in de Nederlandse samenleving. Daarnaast verzorgt de stichting elke maand een kerkdienst. Ook is er jaarlijks een kerstviering en meerdere keren een bedevaart, onder meer naar Banneux. 
 
In een felicitatie vooraf schrijft Mgr. De Jong dat hij steeds weer versteld staat van het diepe geloof en de grote liefde van de mensen van Sri Lanka. “Ik besef dat het voor velen van u, ook al bent u al lang in Nederland, geen gemakkelijke situatie is, zo ver van uw geliefden thuis in Sri Lanka te wonen. Zover ook van uw prachtige natuur en cultuur. Daarom heb ik des te meer bewondering voor uw doorzettingsvermogen, voor de prachtige dingen die u met elkaar doet, en de verrijking die u hiermee de Limburgse Kerk en bevolking geeft!” aldus de hulpbisschop, die zaterdag aanwezig is bij de viering van het jubileum. 
 
Enkele weken geledenkwam een delegatie van de Tamilstichting op bezoek bij toen nog residerend bisschop Wiertz en nam bijgaand interview met hem op. 

Het 25-jarig jubileum van de Tamilgemeenschap wordt zaterdag 16 december gevierd in de H. Hartkerk aan de Geldersestraat 37 in Sittard. Aanvang 14.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn er diverse culturele activiteiten.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt