Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

2e Zondag van de Advent

1e lezing: Bar.5,1‑9  
2e lezing: Fil.1,3‑6.8‑11  
Evangelie: Lc.3,1‑6  

 

Alles ligt in Gods hand

Beziet men het evangelie van deze zondag nader, dan kan men stellen dat alles een plaats heeft in het heilsplan van God. Zo wordt nauwkeurig aangegeven wanneer Gods Woord over Johannes kwam. Vanaf dat moment begon hij op te treden in heel de Jordaanstreek. Daarmee bereidt hij zijn tijdgenoten voor op de komst van de Heer. De zending van Johannes, zo blijkt uit het evangelie, was eeuwen daarvoor reeds aangekondigd in het boek Jesaja. 

Van belang is het om een oog te ontwikkelen voor de geschiedenis. Ook onze eigen historie is welbeschouwd een geleide geschiedenis. Alles ligt in Gods hand. Ogenschijnlijk lijkt onze geschiedenis vaak een optelsom van keuzes van ons mensen te zijn, maar wie verder schouwt, beseft dat onze geschiedenis veel meer omvat dan een hoeveelheid menselijke keuzes. Tal van onvoorziene gebeurtenissen horen er immers ook bij.

Het is aan ons om in die grote geschiedenis, waarvan we getuige zijn, onze eigen kleine geschiedenis te zien, indachtig de geschiedenis van de eigen familie (en de eigen Kerk bijvoorbeeld), waartoe we behoren. Bij de roeping van de een, hoort veelal de roeping van een ander. In de levens van heiligen komt men dit vaker tegen. Bijzonder is dan te zien hoe de roeping van Maria en Johannes horen bij de zending van de Heer zelf. Het mag ons helpen onze eigen roeping beter te verstaan in het licht van Gods Woord.