Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 10 februari 2019 – 5e Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes 6, 1-2a. 3 – 8 
2e Lezing: 1. Kor. 15, 1 – 11 of 3 – 8. 11
Evangelie: Lc. 5, 1 – 11 

 

Naar het diepe varen

Hoe krijgen we het als kerkgemeenschap weer voor elkaar om de mensen van nu te boeien voor het geloof en het sacramentele leven? Hoe kunnen we toewerken naar een volle kerk met mensen van alle leeftijden bij de zondagse Eucharistievering? Hoe kunnen we mensen los maken uit een leven van louter materiële begeerten en vergankelijke genietingen om hen te winnen voor de eeuwige heerlijkheid, die Christus en zijn Kerk te bieden hebben? Waar halen wij de moed vandaag om, zoals de apostelen in het evangelie van vandaag, uitgezonden te worden om ‘voortaan mensen te vangen’? 

Blijkbaar moeten we dan allereerst, in navolging van de apostelen, on ze eigen materiële gehechtheden en belangen achter ons laten om Jezus te volgen. En die navolging van Jezus begint met het afstand nemen van al te opdringerige menigten en massa’s mensen. Het gaat er immers niet om populair te zijn of geliefd; dat is alleen in de politieke wereld van belang. Het gaat bij Christus en zijn Kerk om de verkondiging van Gods Woord en de Blijde Boodschap van eeuwig leven. 

Vervolgens moeten we daarbij niet bang zijn om echte diepgang te zoeken in dit aardse bestaan en ook anderen daarin mee te nemen, ook al lijkt het onbegonnen werk. Vertrouwend op Jezus en zwoegend voor Hem en zijn Kerk zullen we dan – zoal de apostelen – mogen ervaren, dat na verloop van tijd “de boten tot zinkens toe” gevuld zullen zijn.

We zullen echter tegenover Jezus tevens moeten erkennen, dat wijzelf slechts arme zondaars zijn, omdat we vaak te veel op eigen krachten varen en liever de al te diepe wateren willen vermijden. We zullen niet bevreesd moeten zijn om tegen de stromen van de wereld in te varen en daarbij het contact met de begaanbare oevers van alle aardse verlokkingen en menselijke waardering te verliezen. 

Hij gaat niet weg van ons als we ons van onze onmacht bewust zijn, maar Hij zal ons juist steunen in onze zwakheid en zondigheid, zodat we op zijn woord onze netten overal kunnen uitgooien en binnenhalen, waar Hij ons naartoe zendt. 

 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie

Illustratie: Mozaïek 'De wonderbare visvangst' van de Limburgse kunstenaar Harry Trienes in de Friezenkerk in Rome. (c) Foto: Bisdom Roermond