Herdenking 75e sterfdag heilige Edith Stein

In de zomer van 1942 werden honderden Nederlandse joden door de Duitse bezetter opgepakt en naar concentratiekampen gevoerd. Onder hen ook de later heiligverklaarde zuster Theresia Benedicta van het kruis, beter bekend als Edith Stein. Zij woonde op dat moment in het Karmelietessenklooster in Echt. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de heilige Edith Stein werd vermoord. Dat wordt komende zondag (25 juni) herdacht. juni) herdacht. 

De herdenking vindt plaats met een pontificale eucharistieviering in de Sint-Landricuskerk in Echt. Hier zijn maar liefst drie bisschoppen bij aanwezig. Naast Mgr. Frans Wiertz van Roermond zijn dat de emeritus-bisschoppen Heinrich Mussinghof van Aken en Aloys Jousten van Luik. De mis begint om 10 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na afloop is er een ontmoeting in Trefcentrum Edith Stein in Echt. 

Edith Stein was een Joodse filosofe die katholiek werd en intrad bij de zusters Karmelietessen in Keulen. In verband met de Jodenvervolging in Duitsland vluchtte ze in 1938 samen met haar zus Rosa naar Nederland, waar ze onderdak vonden in de Karmel in Echt. Daar verbleven ze tot aan hun deportatie in 1942. In 1998 werd Edith Stein door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Ze geldt als patrones van Europa. 

In het kader van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein zijn er meer activiteiten. Meer informatie daarover is te vinden op www.edithstein.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt