Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Zondag 3 maart 2019 - 8e zondag door het jaar

1e Lezing: Sir.27,4 - 7
2e Lezing: 1 Kor.15,54 - 58
Evangelie: Lc.6,39 - 45

 

Een goed mens brengt het goede te voorschijn

De omgang met een bescheiden mens is altijd prettig omdat wij ons daarbij op ons gemak voelen. Bij zo’n persoon hoeven wij niet bang te zijn dat wij overvleugeld worden door een veelheid van argumenten en feiten, waardoor de ander de meerdere is. Zo komen wij meer tot ons recht door onszelf te kunnen zijn. Wij voelen ons aanvaard in datgene wat wij meegemaakt hebben of wat we hebben opgebouwd. Maar ook het zich toevertrouwen aan zo’n mens met onze pijn en mislukkingen voelt niet aan als een bedreiging.

Bij de ander je kwetsbaarheid durven tonen, is niet zo vanzelfsprekend. Heel wat mensen schrikken daarvoor terug. Liever vertellen zij hoe succesvol hun leven is en zoeken zij steun bij mensen die hetzelfde denken. Door overvloedig te spreken over de fouten en mislukkingen van anderen, plaatsen zij zich op een hoger plan en rekenen zichzelf tot de uitverkorenen. Jezus vond dat onuitstaanbaar en sprak deze mensen op hun hoogmoed aan: “Waarom kijkt u wel naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog.” Hiermee geeft Jezus aan hoe belangrijk zelfreflectie en gewetensonderzoek zijn.

Mensen die hun zwakheden en tekorten in zichzelf toelaten zullen vaak ook minder hard over anderen oordelen en de ander begrijpen. Het is aangenaam om in zo’n gezelschap te verkeren. Je voelt hun goedheid die voortkomt uit het innerlijk en je plukt de goede vruchten van hun leven. Niet voor niets heeft iedere mens het nodig om door de ander gevormd en bijgeschaafd te worden. Dit kan gebeuren in een bezinningsweek waar je na een conferentie nadenkt over wat aangeboden werd. Het kan gebeuren door een goede vriend die je durft te wijzen op je zwakke plekken zonder dat dit als bedreigend wordt ervaren. Maar ook in het gebed geeft God ons inzicht in wie wij zijn en wie Hij is, wat we samen met Hem kunnen aangaande de dingen die wij mee maken.

Het Woord wordt vlees wanneer wij de Communie ontvangen. Dan wordt gezegd: “Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.” In verbondenheid met Jezus ervaren wij hoe Hij ons een goede gezondheid gunt, opdat wij goede vruchten kunnen voortbrengen. Het enige dat Hij van ons vraagt is dat wij open staan voor wat Hij ons te bieden heeft. 

Tekst: Bezinning op het Woord, inleidende teksten bij de dagelijkse liturgie