Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Maar liefst 22 nieuwe bedienaren van de eucharistie

Maar liefst 22 nieuwe bedienaren van de eucharistie zijn op Sacramentsdag (donderdag 20 juni) geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens een plechtige viering door hulpbisschop Everard de Jong in de Sacramentsbasiliek in Meerssen. De bedienaren gaan aan de slag in parochies verspreid door het hele bisdom.

Buitengewone bedienaren van de eucharistie zijn vrijwilligers die een officiële zending van de bisschop krijgen om in parochies de communie uit te reiken of de ziekencommunie rond te brengen. Buitengewone bedienaren kunnen ook ad hoc per viering worden aangesteld, maar de laatste jaren is het gebruik dat zij een officiële zending voor een langere tijd krijgen. De buitengewone bedienaren die nu zijn aangesteld, hebben hiervoor een cursus over liturgie en de eucharistie gevolgd.

Sacramentsdag is de dag waarop de eucharistie wereldwijd bijzondere aandacht krijgt. En in de basiliek van Meerssen is er speciale aandacht voor de verering van het H. Sacrament vanwege twee wonderen die daar rond de eucharistie hebben plaatsgevonden. Vandaar dat gekozen is om de aanstelling op deze dag en locatie te houden. De viering was tevens de opening van het jaarlijkse Sacramentsoctaaf dat in Meerssen met diverse (liturgische) activiteiten gevierd wordt.

Naar fotoreportage >>