Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Benoemingen mei 2019

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft de volgende personen een nieuwe benoeming en/of ontslag aangeboden

Dekenaat Kerkrade
De hoogeerwaarde heer deken Steph Nevelstein van Kerkrade is met ingang van 28 april benoemd tot administrator van de parochies H. Bernadette (Abdissenbosch), H. Jozef (Waubach), H. Theresia (Lauradorp) en H. Drievuldigheid (Rimburg) in de gemeente Landgraaf. Deken Nevelstein heeft deze functie gekregen in verband met het vertrek van pastoor Ed Smeets naar Venray. De deken zal deze taken blijven uitoefenen tot er een nieuwe pastoor voor het cluster is benoemd. Hij behoudt zijn overige taken.
De zeereerwaarde heer pastoor Louis Terranea krijgt met ingang van 1 juli eervol ontslag als pastoor van de parochie O.-L.-Vrouw Hulp der Christenen in Landgraaf-Nieuwenhagen en als assistent in he parochiecluster van Schaesberg-Nieuwenhagerheide. Pastoor Terrenea gaat met emeritaat. Hij heeft 37 jaar voor de parochiepastoraal in het bisdom Roermond gewerkt, eerst als kapelaan in Kerkrade en Gulpen en later als pastoor in Born en Landgraaf.

Dekenaat Venlo
De hoogeerwaarde heer deken Jos Spee van Venlo is met ingang van 7 mei benoemd tot administrator van de parochies H. Lambertus in Reuver, H. Gertrudis in Beesel en Onbevlekt Hart van Maria in Reuver-Offenbeek. Deken Spee heeft deze taak gekregen in verband met het langdurig ziekteverlof van pastoor Cesar Tablon m.s.p.. De deken zal deze taak blijven uitoefenen tot op een nieuwe wijze in het pastoraat voor het parochiecluster is voorzien. Hij behoudt zijn overige taken.
Tevens is de hoogeerwaarde heer deken Jos Spee is met ingang van 16 mei benoemd tot administrator van de parochies H. Anthonius van Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria in Blerick. Deken Spee heeft deze benoeming gekregen in verband met het recente overlijden van pastoor Jos van der Ven. Hij blijft deze taak uitoefenen totdat een nieuwe pastoor voor het cluster Blerick is benoemd. Hij behoudt zijn overige taken.