Dossier Bisschoppensynode over het gezin

In 2014 en 2015 vindt in Rome twee keer een bisschoppensynode over het gezin plaats. In dit dossier de belangrijkste teksten en statements van deze synodes in diverse talen.

Teksten en documenten en nieuwsberichten

 

Februari 2015

Vastenboodschap 2015 bisschop Wiertz

Aanbiddingsnoveen

Begeleidende brief van bisschop Frans Wiertz aan pastoors en kerkbesturen over de vragenlijst van de Bisschoppensynode 2015 (4 februari 2015)

Einddocument van de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode over 'De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie' van oktober 2014 (NEDERLANDS, 4 februari 2015)

Slottoespraak paus Franciscus bij de bisschoppensynode van oktober 2014 (NEDERLANDS 4 februari 2015)

Kardinaal Eijk naar synode Gezin in oktober 2015

Vragenlijst synode uitgezet naar parochies

 

Oktober 2014

Berichten Vaticaanse media over de bisschoppensynode

Slotverklaring buitengewone bisschoppensynode ( ENGELS 18 oktober 2014)

Officiële rapport van de synode ('relatio') (18 oktober 2014)

Verslagen van de kleine gespreksgroepen (16 oktober 2014)

Tussentijds rapport van de synote ('relatio post disceptationem') (13 oktober 2014)

Werkdocument (instrumentum laboris):
De pastorale uitdagingenvan het gezin in het teken van de evangelisatie

 

Reactie kardinaal W. Eijk, oktober 2015

Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie nam kardinaal Wim Eijk aan de synode deel. Hieronder enkele van zijn reacties op de synode:

Terugblik van kardinaal Eijk op de synode in Katholiek Nederland TV (RKK)

Interview met kardinaal W. Eijk over de synode (RKK-kruispunt Radio

Kardinaal Eijk dankbaar voor deelname aan synode over gezin

     
     
     
     
     
Susteren-Echt