Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Kerk begint aan belangrijkste week van het jaar

Mgr. Harrie Smeets viert woensdagavond (17 april) voor de eerste keer als bisschop de chrismamis. Dat is één van de belangrijkste vieringen die jaarlijks in een bisdom plaatsvinden. De chrismamis maakt onderdeel uit van de vele bijzondere liturgische plechtigheden die in de Goede Week plaatsvinden. In deze week, op weg naar Pasen, herdenkt de Kerk het lijden en sterven van Christus. Met Pasen (volgende week zondag 21 april) wordt Zijn verrijzenis gevierd. Dat is het belangrijkste christelijke feest. Een overzicht van de vieringen. 

Palmzondag
De Goede Week begint op de zondag vóór Pasen. Die wordt Palmzondag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus enkele dagen vóór zijn veroordeling en dood nog als een koning in Jeruzalem werd binnengehaald. Hij werd toegejuicht en mensen spreidden mantels en groene takken voor hem uit. De naam Palmzondag is hiervan afgeleid. Op deze dag worden ook de palmtakjes gezegend, die veel gelovigen thuis achter een kruisbeeld steken. In de liturgie wordt voor de eerste keer deze week het lijdensverhaal van Jezus Christus voorgelezen. 
In de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond wordt de liturgie van Palmzondag geleid door bisschop Harrie Smeets. Om 11.30 uur zegent hij de palmtakken in de pandtuin naast de kathedraal. Vervolgens vindt er een korte processie rond de kerk plaats en wordt in de kerk de eucharistie gevierd. Hulpbisschop Everard de Jong viert deze liturgie om 10.30 uur in de Sint-Franciscuskapel in het Mariabedevaartsoord Banneux met een groep Limburgse pelgrims van Caritas Banneux die daar deze dag op bedevaart zijn.

Chrismamis
Een van de meest bijzondere vieringen in de Goede Week is de zogeheten Chrismamis. Tijdens die mis wijdt de bisschop – dit jaar dus voor het eerst mgr. Harrie Smeets – de HH. Oliën (chrisma) die in de diverse parochies van het bisdom worden gebruik voor het dopen, vormen en de ziekenzalving. In het bisdom Roermond is het gebruik dat de Chrismamis op de woensdagavond in de Goede Week wordt gehouden, dit jaar dus op woensdag 17 april. De viering vindt plaats in de bisschopskerk, de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond, en begint om 19.00 uur. Vertegenwoordigers van alle parochies in Limburg komen naar deze speciale mis om de oliën in ontvangst te nemen. Tevens zijn alle priesters in het bisdom uitgenodigd om tijdens deze viering hun beloften van de priesterwijding te vernieuwen. De chrismamis kent altijd een bijzondere sfeer, omdat het een van de momenten in het jaar is, waarin het hele bisdom rond de bisschop verzameld is. 

Witte Donderdag
Op de donderdag vóór Pasen herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal. Dat was de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel zat, op de avond vóór zijn sterven. Tijdens deze maaltijd gebeurde een aantal belangrijke dingen. Voorafgaand aan de maaltijd waste Jezus de voeten van zijn leerlingen. Op zichzelf een gebruikelijk ritueel in die tijd, maar het was zeker niet gebruikelijk dat de groepsleider dit deed; normaal was dit een taak voor een van de knechten. Door zelf de voeten te wassen, gaf Jezus het voorbeeld dat niemand te goed is om zich dienstbaar op te stellen. 
Tijdens de maaltijd hield Jezus een afscheidstoespraak voor zijn leerlingen, waarin hij de boodschap van zijn openbare optreden nog eens samenvatte en met name de nadruk legde op onderlinge liefde en barmhartigheid. Vervolgens deelde Jezus brood en wijn uit en zei erbij: “Dit is mijn lichaam en bloed dat voor jullie gegeven wordt. Blijft dit doen om mij te gedenken.” De Kerk ziet dit als de instelling van de eucharistie en het priesterschap.  
Na de vastentijd, waarin de kleur in de Kerk paars was (verwijzing naar boete), is de liturgische kleur vandaag wit. Vandaar ook de naam Witte Donderdag. Gedurende de eucharistieviering van Witte Donderdag luiden tijdens het zingen van het Gloria de kerkklokken, waarna deze niet meer luiden tot op de avond van Paaszaterdag. 
Bisschop Smeets viert de liturgie van Witte Donderdag op 18 april om 19.00 uur in de O.-L.-V.-Munsterkerk in Roermond. Hulpbisschop De Jong viert Witte Donderdag én Goede Vrijdag met deelnemers aan een landelijk weekend voor leden van de katholieke gemeenschap Emmanuel in conferentieoord Emmaus in Helvoirt (Noord-Brabant). 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (19 april) herdenkt de Kerk het sterven van Jezus. Na het laatste avondmaal trok hij zich terug in de Hof van Olijven in Jeruzalem. Hier werd hij gevangen genomen en eerst voor het joodse hooggerechtshof en vervolgens voor de Romeinse prefect Pontius Pilatus gevoerd. Na diverse verhoren en martelingen werd Jezus ter dood veroordeeld. Hij moest zelf de kruisbalk dragen naar de plek waar hij uiteindelijk terechtgesteld werd. Elke Goede Vrijdag herdenken gelovigen ’s middags om 15.00 uur het sterven van Jezus aan het kruis. In veel kerken wordt op dat moment de zogeheten kruisweg gebeden. Dat is een gebed, waarin de lijdensweg van Jezus wordt herdacht. Op veel plaatsen is deze ook in schilderijen of beelden afgebeeld. 
Op de avond van Goede Vrijdag vindt in de kerken een speciale liturgie plaats, waarin voor de tweede keer tijdens deze week het volledige lijdensverhaal wordt voorgelezen. Het is de enige dag in het jaar waarop er in de katholieke kerk géén eucharistieviering wordt gehouden. 
Bisschop Smeets bidt om 15.00 uur de kruisweg in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond te Roermond. Om 19.00 uur gaat hij voor in de avondliturgie van Goede Vrijdag in de O.-L.-V. Munsterkerk in Roermond.   

Stille Zaterdag
De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd. Dit verwijst naar de periode waarin Jezus dood is en in zijn graf ligt. Overdag luiden er geen klokken en er wordt in de kerk ook geen eucharistie  gevierd. De stilte wordt ’s avonds verbroken tijdens de Paaswake. Dit is een uitgebreide liturgieviering, waarin zowel het joodse als het christelijke Paasfeest wordt gevierd. Tijdens de wake wordt een aantal belangrijke kernverhalen uit de Bijbel gelezen. Ook wordt tijdens deze viering het nieuwe vuur en het nieuwe doopwater gezegend. De viering begint in principe in volledige duisternis. De gelovigen krijgen kaarsjes in de hand. En tijdens de wake wordt er steeds meer licht aangestoken. Ook gaan op een gegeven moment de klokken weer luiden. 
Bisschop Smeets viert deze wake (op zaterdag 19 april) om 21.30 uur in de binnentuin, kruisgang en kerk van Abdij Rolduc in Kerkrade, samen met docenten en studenten van grootseminarie Rolduc.
Hulpbisschop De Jong viert deze wake om 21.00 uur in de Sint Petrus’ Bandenkerk in Venray. De Paaswake in de kathedraal van Roermond wordt geleid door plebaan-deken Merkx en begint om 21.30 uur. 

Pasen 
Wat tijdens de Paaswake al wordt aangekondigd, wordt op Paaszondag volop gevierd: namelijk dat Christus verrezen is. Het evangelie vertelt dat enkele vrouwen en leerlingen op Paasmorgen naar het graf van Jezus gingen en toen ontdekten dat het leeg was. De kern van het christelijk geloof zegt dat Jezus voor de mensen gestorven is én op de derde dag weer uit de dood is opgestaan en daarmee voor iedereen eeuwig leven mogelijk heeft gemaakt. Pasen is daarom het belangrijkste feest van het christendom. 
Bisschop Smeets viert op zondag 21 april om 11.30 uur de pontificale H. Mis in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hulpbisschop De Jong doet dat om 11.00 uur in de Sint-Catharinakerk in Grevenbicht. 
Op Tweede Paasdag (maandag 22 april), tenslotte, viert bisschop Smeets de pontificale H. Mis om 10.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aansluitend gaat de bisschop mee in de Sacramentsprocessie door het Stokstraatkwartier van deze stad.