Inspiratieavond in Credohuis

Het project M25 van het bisdom houdt op vrijdag 10 februari een inspiratieavond in het Credohuis in Maastricht. M25 (spreek uit als M twenty five) is een diaconaal jongerenproject dat gebaseerd is op de Bijbeltekst van Mattheus 25: de werken van Barmhartigheid.  

 

Het Credohuis is een project voor ‘beschermd wonen’ voor dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 24 jaar. Het huis werkt op basis van de uitspraak van Jezus: “Wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.” Het Credohuis wil de jongeren die daar worden opgevangen, helpen bij het (her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Door middel van een persoonlijk groeiplan en een buddysysteem mogen (t)thuisloze jongeren volledig tot hun doel komen en volwaardig re-integreren in de maatschappij.

Tijdens de inspiratieavond wordt samen met bewoners en medewerkers van het Credohuis gesproken over wat het in praktijk brengen van de werken van barmhartigheid betekent en hoe je Mattëus 25 kunt ‘leven’. Aanmelden voor de inspiratieavond kan bij Ellen Custers via ecusters@yahoo.comof 06–42768924.   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt