Misstipendia 2017

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom heeft de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2017 voor parochies vastgesteld.
  

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)                                                 €  10,--

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag                                          €  25,--

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of

zondagmissen worden gehouden                                                                € 250,--

Begrafenismis (rouwgeld)                                                                            € 400,--

Huwelijksmis (trouwgeld)                                                                             € 400,--

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een

andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                              €   50,--

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in

crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst                                     € 400,--

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende

uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)                                           € 400,--                                                                     

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

  5 jaar                                                                                                           €   50,--

10 jaar                                                                                                           € 100,--

20 jaar                                                                                                           € 200,--

 

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

  5 jaar                                                                                                           € 125,--

10 jaar                                                                                                           € 250,--

20 jaar                                                                                                           € 500,--

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

 

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2017. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt