Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Odiliabedevaart in St. Odiliënberg

Zondag 21 juli

In St. Odiliënberg wordt voor parochianen en pelgrims van elders de jaarlijkse Odiliabedevaart gehouden. 

De H. Odilia van de Elzas wordt minimaal vanaf de dertiende eeuw al vereerd op de Kerkberg, zoals St. Odiliënberg vroeger genoemd werd. Bij gelegenheid van de restauratie van de kerk in 1686 liet de toenmalige Roermondse bisschop Cools niet alleen de relikwieën van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus weer vanuit Roermond naar hier overbrengen, maar tevens een relikwie van de H. Odilia van Keulen. Beide heiligen herkregen haar gezichtsvermogen en zijn daarom patrones van mensen met een oogziekte (vroeger genaamd "ooglijders”). Vele eeuwen wordt op de Kerkberg gebeden op voorspraak van de H. Odilia voor genezing van oogaandoeningen, maar ook om inzicht in moeilijke kwesties en roepingsvragen. In de loop der eeuwen zijn verscheidene wonderen beschreven.

De bedevaart op Odiliazondag 2019 ziet er als volgt uit:
09.30u: plechtige Hoogmis in de basiliek met zegening van en besprenkeling met Odiliawater, collectieve ziekenzegen en gelegenheid tot individuele reliekenverering
aansluitend koffie met vlaai in Priorij Thabor (Jan van Abroekzaal) naast de basiliek) vrijwillige bijdrage,
11.30u Rozenhoedje I met Odilia-litanie in Basiliek
12.00u Angelus en Noon met de zusters in Basiliek
aansluitend gelegenheid in Jan van Abroekzaal meegenomen lunch te gebruiken met gratis koffie en thee (in de omgeving zijn diverse horecagelegenheden voor wie geen brood meeneemt)
13.30-14.00u voordracht "Wie was de H. Odilia van de Elzas" met aandacht voor het jubileumjaar op de Mont Sainte Odile in 2020, in Jan van Abroekzaal
14.00-14.45u Biechtgelegenheid in sacristie Basiliek
14.15u Rozenhoedje II met Odilia-litanie in Basiliek
15.00 u: Plechtig Odilialof de relieken worden ingehaald door de plaatselijke Ambrosius Broederschap, uitstelling van en zegen met het Allerheiligste
besprenkeling met Odiliawater, gelegenheid om een individuele zegen op voorspraak van de H. Odilia te ontvangen (ook wel genaamd Odiliazegen), voor blinden, voor zieken, voor iedereen die steun nodig heeft, en aansluitend weer gelegenheid tot reliekenverering
16.10u Kinderzegen
16.15u Rozenhoedje III met Odilialitanie in Basiliek
16.45u instelling van het Allerheiligste met zegen
daarna om 17.00u Gregoriaanse vespers in de Basiliek.
Basiliek blijft van 09,00-1.30u open voor gebed

Odiliazondag kent een overvloed aan genaderijke momenten. Voor wie het palmtakje, het askruisje, de Blasiuszegen en het Hubertusbrood iets betekenen, zal dat direct duidelijk zijn. Soms is genade stoffelijk tastbaar. Zo ook op Odiliazondag. De wonderen die door pelgrims door de eeuwen zijn beschreven, hadden vaak betrekking op contact met Odiliawater. En wie heeft er niet gehoord van Lourdeswater bekend om zijn heilzame werking? Wij hopen dat velen deze dag met ons komen meebidden en wij nodigen U daarvoor van harte uit.

Meer informatie inclusief plaatjes: https://priorijthabor.blogspot.com/search/label/Odiliazondag   

Priesters en diakens zijn van harte uitgenodigd mee te doen (graag zelf albe en stool meenemen!).