Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

‘Bloempje voor het Goede Doel’ wint Dr. Poelsprijs 2019

Het project ‘Bloempje voor het Goede Doel’ uit Geleen heeft de Dr. Poelsprijs 2019 gewonnen. Dit is woensdag 22 mei in Abdij Rolduc bekend gemaakt. Gouverneur Theo Bovens en bisschop Harrie Smeets reikten vervolgens de prijs uit. 

De Dr. Poelsprijs is een gezamenlijk initiatief van de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond en het Limburgs Diaconaal Fonds. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een sociaal en diaconaal project in Limburg, dat zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden. Er waren dit jaar achttien inzendingen. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van duizend euro. 

Bloempjes
De Stichting ‘Bloempje voor het Goede Doel’ in Geleen bestaat 10 jaar en wil er zijn voor mensen met een sociale achterstand en mensen in nood. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking, weeskinderen in Indonesië of eenzame mensen in de directe omgeving. ‘Bloempje voor het Goede Doel’ is actief in heel Zuid-Limburg. De stichting beheert onder meer een huiskamerproject in Geleen. Daar kunnen ouderen terecht, maar worden ook kinderfeestjes gehouden. De stichting krijgt geen subsidie van de overheid, maar financiert haar activiteiten met eigen inkomsten uit onder meer sponsorbijdragen en giften van particulieren. Ook worden zogeheten ‘bloempjes’ verkocht. Dit zijn tekeningen van kinderen uit een weeshuis in Indonesië, dat door de stichting financieel wordt ondersteund.

Overige prijzen
Naast de Dr. Poelsprijs 2019 werden er nog drie prijzen uitgereikt. De twee prijs was voor het project ‘Éngele van Zitterd-Galaen’, dat gezinnen ondersteunt die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De derde prijs ging naar de vrouwenontmoetingsplaats ‘Maximina Roermond’ en er was een aanmoedigingsprijs voor het project ‘Delen in meedoen’ uit Venlo. Er is woensdag ook een brochure gepresenteerd, waarin alle achttien projecten worden beschreven.

Sociale Leer
De Dr. Poelsprijs werd woensdagmiddag uitgereikt tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk en Samenleving. Het thema van de dag luidde ‘Wij maken de toekomst …. Samen!’. In een inleidend gesprekje gaf bisschop Harrie Smeets aan dat hij op zijn rondgang door het bisdom heel veel verrassende initiatieven tegenkomt. Keynotespeaker was kerkhistoricus prof. dr. Paul van Geest van de Universiteit van Tilburg. Hij plaatste het sociale denken van de kerk in een historisch perspectief, waaruit bleek dat christenen vanaf de vroege kerk er op cruciale momenten steeds voor hebben gekozen om zich in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. 

Wethouder Marly Heusschen van sociale zaken van de gemeente Meerssen en Astrid Verblokt van de Kredietbank Limburg gingen vervolgens met de zaal in gesprek over de dagelijkse praktijk van sociaal engagement. 

Dr. Poels
De Dr. Poelsprijs is vernoemd naar Mgr. dr. Henri Poels, die voorman van de katholieke sociale beweging in Limburg aan het begin van de 20e eeuw. Als hoofdaalmoezenier van Sociale Werken was hij initiatiefnemer van wat nu de Dienst Kerk en Samenleving is. Een ludieke toevoeging kwam van een acteur die in de huid van de legendarische dr. Poels kroop en zijn beroemd geworden noodkistrede van meer dan honderd jaar geleden naspeelde.