Sede Vacante! De zetel is vacant

Sede vacante! De zetel van het bisdom Roermond is sinds 2 december 2017 vacant. Bisschop Frans Wiertz vierde die dag zijn 75e verjaardag. Dat was tevens de dag waarop zijn ontslag officieel inging. Sindsdien is de zetel vacant, zoals dat in kerkelijke termen heet.

De bisschopszetel is overigens niet alleen een symbolisch begrip, maar een echt bestaande stoel. In de Sint-Christoffelkathedraal – de bisschopskerk – in Roermond staat de zogeheten cathedra, de officiële zetel van de bisschop van Roermond. Het is een ontwerp van het Utrechtse atelier Brom uit 1957. De zetel is uitgevoerd in koper en brons.

In de omlijsting staan de wapens van de toenmalige dekenaten van het bisdom Roermond. Op de rugleuning hangt traditioneel het wapen van de residerend bisschop. Tot en met  1 december  was dat het wapen van bisschop Wiertz. Op het moment dat er een nieuwe bisschop van Roermond benoemd wordt, moet deze de zetel ook letterlijk in bezit nemen door er tijdens een plechtige viering op te gaan zitten. Ook zijn wapen zal dan op de rugleuning worden bevestigd.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe opvolger van Mgr. Wiertz wordt. De benoemingsprocedure is wel al in gang gezet, maar naar verwachting zal het nog enige tijd duren voordat de paus de 24e bisschop van Roermond benoemt.  Tot die tijd neemt Mgr. Schnackers als diocesaan administrator het bestuur van het bisdom waar. Hij heeft alle overige leden van de bisdomstaf gevraagd om tijdelijk hun portefeuilles te blijven behartigen. Een verschil is wel dat alle vicarissen vanaf nu gedelegeerden worden genoemd.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt