Aandacht voor groeiende armoede in Limburg

Begin oktober wordt in diverse parochies in Limburg aandacht besteed aan het thema armoede. Dit gebeurt rond de internationale ‘Dag van de Armoede’, die op 17 oktober wordt gehouden. De dag is een initiatief van de ATD/Vierde Wereldbeweging. In ons bisdom is de Dienst Kerk en Samenleving nadrukkelijk bij de activiteiten betrokken. Ook de provincie Limburg en het landelijk Kansfonds vragen onder het motto ‘omzien naar elkaar’ aandacht voor de armoedeproblematiek. “Ondanks de economische vooruitgang wordt de armoeproblematiek in Limburg juist groter,” zegt Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. “Cijfers van CBS laten zien dat de armoede in Limburg toeneemt. We zien met name in de regio Parkstad een enorme groei van mensen die met problematische financiële problemen kampen.” De projecten SchuldHulpMaatje in Heerlen en Kerkrade hebben vorig jaar met zo’n honderd vrijwilligers meer dan negenhonderd mensen met een financieel probleem ondersteund. “Dit is het een topje van de ijsberg die het loket van SchuldHulpMaatjes weet te bereiken,”  aldus Vossen.

Ook in Noord-Limburg komt armoede voor. In Venlo is enkele jaren geleden de werkgroep ‘Bindkracht’ opgericht. In deze werkgroep werken de gemeente Venlo, de gezamenlijke kerken, Humanitas, SchuldHulpMaatje Venlo, St. Groenewold en Jongerenkerk Venlo samen. Bindkracht organiseert op dinsdag 11 oktober een conferentie waarin stil gestaan wordt bij de problematiek van armoede binnen de gemeente Venlo.

Fonds ‘Omzien naar elkaar’
De week ervóór – op woensdag 4 oktober  – is er bij het bisdom in Roermond een startbijeenkomst voor deze campagne, waarin met name de rol van kinderen centraal komt te staan. Alle diaconale projecten die betrokken zijn bij kinderen in armoedesituaties zijn hierbij van harte uitgenodigd. Het kansfonds wil ongeveer tien projecten in Limburg financieel ondersteunen. Ook wil het fonds een jaarlijkse ontmoeting organiseren, zodat projecten van elkaar kunnen leren. Hiervoor worden burgerinitiatieven gezocht van stichtingen, verenigingen of kerken, waarin bij voorkeur meerdere organisaties mét vrijwilligers samenwerken. Het gaat om initiatieven die in concrete armoedesituaties de helpende hand toesteken. Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober wordt meer informatie over dit project gegeven.

Theater over armoede
In dezelfde periode wordt op zes plaatsen in Limburg de theaterproductie ‘De Omzieners’ op de planken gebracht. In dit toneelstuk worden de verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde Wereldbeweging. De uitvoeringen in Limburg zijn in Maastricht (6 oktober), Sittard (7 oktober), Weert (11 oktober), Horst (12 oktober), Heerlen (17 oktober) en Roermond (18 oktober).

In Sittard- Geleen zal voorafgaand aan de theaterproductie het project SchuldHulpMaatje Sittard-Geleen officieel van start gaan. Ook in deze gemeente werken een aantal sociaal-maatschappelijke organisaties (Humanitas, Partners in Welzijn, Helpcentrum van de evangelische gemeente Kom en Zie en de gezamenlijke kerken van Sittard-Geleen) samen in de opzet om mensen te begeleiden en ondersteunen bij problematische schulden.

Parochies en armoede
Tijdens de eucharistieviering, die op 15 oktober vanuit de basiliek in Meerssen op televisie wordt uitgezonden, wordt ook aandacht aan thema armoede besteed. De Dienst Kerk en Samenleving roept andere parochies in Limburg op om dat dit weekeinde in hun eigen vieringen ook te doen. Bijvoorbeeld tijdens de verkondiging, de voorbeden of met een collecte voor diaconale projecten in de eigen parochie.

Boodschap paus
Bij de afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus vorig jaar de ‘Werelddag van de Armen’ ingesteld. Deze vindt  voortaan elk jaar plaats op de zondag vóór Christus Koning (33ezondag door het jaar). Dat is dit jaar op 19 november. Ook dit is een goede gelegenheid om in parochies het thema armoede aan de orde te stellen. Voor de viering van de eerste ‘Werelddag van de Armen’ heeft de paus een boodschap geschreven met als titel ‘Laten we liefhebben, niet met woorden, maar met daden’. “Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele christen mag negeren,” zo schrijft de paus. “Liefde kent geen alibi,” zegt hij.

Volledige boodschap van de paus

Schuldhulpmaatje Parkstad

Bindkracht Venlo

Kansfonds

ATD/Vierdewereldbeweging

     
     
     
     
     
Susteren-Echt