Aanmelding projecten voor Dr Poelsprijs 2017

Het Limburgs Diaconaal Fonds reikt komend jaar weer de Dr. Poelsprijs uit aan sociaal-maatschappelijke en diaconale organisaties in Limburg.  De prijs is bedoeld als waardering en stimulering voor de vele kleinschalige projecten die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Door het toekennen van een prijs worden de projecten ook zichtbaar gemaakt. 
 


De Dr. Poelsprijs is een tweejaarlijkse prijs, die bestaat uit kunstwerk en een financiële bijdrage ter ondersteuning van he winnende project. Ook de nummers twee en drie krijgen een financiële waarderingsbijdrage. Daarnaast worden alle genomineerde projecten en initiatieven uitvoerig beschreven op de website van het Limburgs Diaconaal Fonds en in een brochure die breed verspreid wordt.

Iedereen die goede projecten kent, kan deze voor de Dr. Poelsprijs 2017 aanmelden. Het moet om sociaal-maatschappelijke of diaconale projecten of initiatieven gaan, die een duidelijke signalerende functie hebben binnen de plaatselijke gemeenschap of parochie, vernieuwend, verrassend, origineel of onverwacht zijn, contacten hebben met andere projecten op hetzelfde terrein en met de lokale gemeenschap en vrijwilligers of deelnemers stimuleren om aan training of vorming deel te nemen.

De Dr. Poelsprijs wordt eind mei uitgereikt tijdens de Sociale Studiedag 2017. Het thema van die dag luit ‘Kracht van verbondenheid in de toekomst;’. Projecten die hiervan een voorbeeld zijn, krijgen bonuspunten bij de beoordeling, zo laat de organisatie weten. Projecten kunnen aangemeld worden via: voorzitter@limburgsdiaconaalfonds.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt