Academie Rolduc over sektes

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er grote veranderingen in het religieuze landschap te zien. Van de mensen die de traditionele kerken verlaten, gaat een deel op zoek naar nieuw ‘geluk’ bij alternatieve bewegingen of stromingen. Sommige daarvan zijn heel open, anderen zeer gesloten en sektarisch. Maar wanneer mag je een groepering een sekte noemen? Daarover gaat de thema-avond van Academie Rolduc op vrijdag 6 april. 

Godsdienstwetenschapper dr. Helene Etminan gaat dan in op de ontwikkeling van spirituele groeperingen tot sekten. De meeste bewegingen starten met een min of meer charismatische stichter (zelden een stichteres) en bouwen dan een groep van leerlingen en aanhangers op, die de leer en de technieken van de ‘goeroe’ volgen. De rol van deze goeroe is misschien het meest opvallende kenmerk van een sekte. Maar wanneer is iemand een goeroe? Heilige mensen kunnen best goeroes zijn, maar zijn alle goeroes heiligen? Vragen als deze worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Academie Rolduc is een lezingencyclus van het Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per keer, ter plekke te voldoen. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur.

Aanmelding vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com

Bekijk het volledige jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc

     
     
     
     
     
Susteren-Echt