Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De kerk staat midden in de gemeenschap. Vaak letterlijk midden in het dorp of de stad. Maar ook figuurlijk. In de kerk kunnen mensen elkaar ontmoeten. In vieringen of bij activiteiten worden mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons met elkaar én met God.  Om die verbindende rol in de gemeenschap te kunnen vervullen, heeft de plaatselijke parochie uw steun nodig. Uw morele steun, maar ook uw financiële. De verwarming in het kerkgebouw of het parochiezaaltje, het salaris van de pastoor, de voorbereiding van communicanten en vormelingen, de bloemen die met Kerstmis nog zo mooi in de kerk stonden: het moet allemaal ergens van betaald worden. 

Parochie
De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe jaar aandacht voor uw financiële bijdrage aan de kerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar de parochies kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis van elke parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen de parochies hun belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

De kerk krijgt geen subsidies en is volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van verbinding, van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van uw eigen parochie. 

Bisschop
In zijn maandelijkse column gaat bisschop Wiertz deze keer ook uitgebreid in op Actie Kerkbalans. Lees wat de bisschop schrijft over KERK IN BALANS

ANBI
Alle parochies in Nederland zijn door de overheid erkend als Anbi-instellingen. Dat wil zeggen dat uw gift aan onze kerk fiscaal aftrekbaar is. 

Meer info
Kijk voor meer informatie ook eens op www.kerkbalans.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt