Bisdom nam afscheid van 'landmark' van het Missieburo

“Wie Missieburo zegt, zegt Frank Soeterik. U was 35 jaar lang de beeldbepalende ‘landmark’ van het Missieburo Roermond. We zijn u veel dank verschuldigd voor uw trouwe dienst.” Met die woorden nam diocesaan-administrator mgr. Hub Schnackers zaterdagmiddag namens het bisdom Roermond afscheid van directeur Frank Soeterik van het Missieburo.  

Wat eigenlijk als een ‘overbruggingsfunctie’ van enkele maanden was bedoeld, werd een decennialang dienstverband. De bioloog Frank Soeterik kwam in 1983 ‘bij toeval’ bij het Missieburo van het Bisdom Roermond terecht, om er nu pas weg te gaan vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij het afscheid waren ook emeritus-bisschop Frans Wiertz en de oud-vicarissen voor missiezaken pater Ton Storcken en mgr. Schnackers aanwezig. 

In zijn afscheidstoespraak memoreerde Mgr. Schnackers kort de geschiedenis van het Missieburo Roermond, dat ooit ontstaan was uit onvrede met beleid van landelijke missieorganisaties. “Maar wie praat daar nu nog over? Mede door uw toedoen zijn alle partijen nader tot elkaar gekomen en wordt er vanuit andere bisdommen soms zelfs met enige jaloezie naar ons diocesaan Missieburo gekeken,” aldus Mgr. Schnackers tegen de scheidend directeur. 

Soeterik was zichtbaar verlegen met alle complimenten en verwees naar de medewerkers en vrijwilligers van het Missieburo. “We hebben het samen gedaan. Ik heb veel van jullie geleerd.” Ook de huidige gedelegeerde voor missiezaken pastoor Vincent Goulmy dankte Soeterik voor zijn inzet en stelde tevens zijn opvolger Elianne van den Heuvel aan de aanwezigen voor.

Het afscheid van de directeur van het Missieburo werd zaterdagmiddag omlijst met een studiemiddag over inculturatie, een belangrijk thema op het gebied van missiewerk. Een groot aantal vertegenwoordigers van parochiële missiegroepen nam hieraan deel. Emeritus-hoogleraar prof. dr. Lei Meulenberg liet aan de hand van de kerkvader de heilige Justinus zien hoe het vroege christendom zich een weg zocht in de Romeinse samenleving. Vervolgens vertelde kapelaan Amalraj Arockiam hoe het christendom in zijn geboorteland India functioneert en hoe hij nu als missionaris in Nederland opereert.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt