Allerzielenmis in bisschoppelijke grafkapel

Op het Oude Kerkhof in Roermond bevindt zich de grafkapel van verschillende overleden bisschoppen van Roermond. Elk jaar op 2 november – Allerzielen – vieren bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong in de kapel een eucharistieviering ter nagedachtenis aan alle overledenen in het algemeen en aan hun overleden voorgangers in het bijzonder.

Na afloop van de mis bezoeken de bisschoppen de grafkelder onder de kapel. Hoewel de bisschoppelijke grafkapel niet groot is, is deze heilige mis openbaar en zijn alle belangstellenden van harte welkom. Het Oude Kerkhof ligt vlakbij de Kapel In ’t Zand in Roermond. De eucharistieviering op Allerzielen – donderdag 2 november – is ’s ochtends om 8.00 uur. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt