Nieuwe basiscursus Gregoriaans van start

Vanaf 10 maart start een nieuwe basiscursus Gregoriaans. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze cursus die door de Sint-Gregoriusvereniging wordt aangeboden. Het gaat om een cursus voor koorzangers die zich graag nader in het Gregoriaans willen verdiepen én voor mensen die op deze manier met Gregoriaans kennis willen maken.  

De cursus kent een theoretisch gedeelte, maar zal vooral met veel praktisch zingen worden ingevuld. Er zal aandacht zijn voor de grote lijn van de geschiedenis van het Gregoriaans, voor liturgie, voor de notatie van het gregoriaans en voor praktische stemvorming. De cursus zal bij toerbeurt door verschillende vakbekwame docenten worden gegeven, die ook eerder het cursuswerk Gregoriaans voor de SGV verzorgd hebben.

De cursus wordt vanaf beging maart op zes zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur bij het bisdom in Roermond gegeven. De cursusdata zijn 10 & 24 maart, 14, 21 & 28 april & 5 mei 2018.

Download flyer  https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_basiscursus_roermond_2018.pdf

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt