Romereis: bedevaartdag in teken van vroege christendom

Bij de bisdombedevaart naar Rome stond maandagochtend vroeg een bezoek aan de basiliek van Sint-Paulus buiten de  muren op de agenda. Om de ochtendspits in de stad te ontwijken, vertrokken alle groepen al heel vroeg vanuit hun hotel. Dat bood de mogelijkheid om voorafgaand aan de mis bij het graf van Sint Paulus de kerk uitvoerig te bekijken. De ‘Paulus’ is een van de vier grote basilieken van Rome. De kerk heeft een zeer stijlvol interieur en met name de mozaïeken in de apsis spreken bij alle bezoekers tot de verbeelding.

Precies onder die mozaïeken vierden de Limburgse pelgrims de eucharistie. Hoofdcelebrant was deze keer hulpbisschop Everard de Jong. In zijn preek verwees hij naar Paulus als iemand die niet zwijgen kon over zijn geloof in Jezus Christus. Ook haalde mgr. De Jong de drie theologale deugden aan: geloof, hoop en liefde.

Bij de eucharistieviering waren ook de schutters weer in vol ornaat van de partij. Met deze keer in hun midden het Tweede Kamerlid Martijn van Helvert, die nauw betrokken is bij het wel en wee van de Limburgse schutterijen. “Wat geweldig om dit te mogen meemaken,” merkt de keizerin van een van de aanwezige schutterijen op, terwijl ze in haar lange jurk door een van de zijbeuken van de basiliek schrijdt. “Wat een prachtige kerk. En wat een prachtige missen ook. Hier geniet ik echt van.”

Na de mis gingen de schutters op bezoek in de kerk van een van de belangrijkste patroonheiligen van schutters: Sint Sebastianus. In de naar hem vernoemde kerk langs de oude Romeinse weg Via Appia Antica is zijn graf te vinden. Een bijzondere plek voor schutters om even bij stil te staan. Ook bezochten ze hier de catacomben van Sint Sebastianus.

De overige pelgrims gingen een stukje verderop naar de catacomben van Callixtus. Hier hoorden ze van de Vlaamse pater Jan Renier dat catacomben geen schuilplaatsen voor de eerste christenen waren, maar ondergrondse kerkhoven. In tegenstelling tot de Romeinen cremeerden de christenen hun overledenen niet. De stoffelijke overschotten zijn overigens later overgebracht naar andere plaatsen. Wat achtergebleven is, is een indrukwekkend doolhof aan gangen met grafnissen uit de tweede en de derde eeuw. Van oudsher is een bezoek aan de catacomben een vast onderdeel van een pelgrimstocht naar Rome.

De middag was gereserveerd voor een wandeling van de Sint-Jan van Lateranen (de derde grote basiliek) naar het Colosseum. Alle pelgrims hadden een audiokastje uitgereikt gekregen, waardoor ze vrijelijk door de basiliek konden lopen, terwijl de gids in hun oor tekst en uitleg gaf. Zo vertelde rector Lambert Hendriks, terwijl zijn groep langzaam door het middenpad van de kerk liep, dat de Sint Jan de eigenlijke bisschopskerk van de paus is. Buiten op het plein had hij al uitgelegd dat de pausen ook lang in het Lateraans paleis hebben gewoond, voordat ze naar het Vaticaan verhuisden.

De deelnemers vonden het allemaal heel interessant om veel plaatsen, waar ze ooit wel eens van gehoord hadden, nu met eigen ogen te kunnen zien. Dat gold zeker ook voor het Colosseum, waar de wandeling deze middag eindigde.  

Bekijk alle berichten en foto's van de  Romebedevaart >>>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt