Benoemingen eind november 2017

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft deze week de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.   

Dekenaat Maastricht
De eerwaarde heer Slaven Brajkovic is met ingang van 1 november benoemd tot diaken-assistent van de parochies St. Petrus’ Banden (Heer), HH. Monulphus en Gondulfus (De Heeg), H. Michael (Heugem/Randwyck), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburgis (Amby), alle in Maastricht. Hij werd eind oktober door hulpbisschop De Jong tot (transeunt-)diaken gewijd.

Dekenaat Schinnen
De zeereerwaarde heer Jan Geilen wordt met ingang van 1 december benoemd tot pastoor van de parochies H. Bavo in Nuth, H. Servatius in Vaesrade, H. Stefanus in Wijnandsrade en H. Clemens in Hulsberg. Hij was tot nu toe kapelaan in deze parochies.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt