Benoemingen februari 2017

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven. 

Dekenaat Gulpen
De hoogeerwaarde heer Paul Bronneberg wordt met ingang van 1 maart benoemd tot pastoor van de parochies H. Petrus te Gulpen en H. Gertrudis te Wijlre, alsmede tot deken van het dekenaat Gulpen. Hij was tot nu toe pastoor van verschillende parochies in het dekenaat Sittard.

Dekenaat Maastricht
De zeereerwaarde heer René Schols is met ingang van 1 februari benoemd tot pastoor van de parochies H. Hart van Jezus (Oud-Caberg), H. Christoforus (Caberg), De Vier Evangelisten (Malberg), O.-L.-V. van Goede Raad (Malpertuis) en Christus Hemelvaart (Pottenberg), alle te Maastricht. Hij was tot nu toe pastoor in diverse parochies in het dekenaat Venray.

Dekenaat Sittard
De zeereerwaarde heer Paul Bronneberg wordt met ingang van 1 maart eervol ontslagen als pastoor van de parochies H. Martinus, O.-L.-V. Hulp der Christenen en H. Jozef, alle te Stein, en de parochies H. Michaël in Berg aan de Maas en H. Martinus en H. Antonius van Padua in Urmond. Hij wordt pastoor-deken van het dekenaat Gulpen. 

De eerwaarde heer Jan Sietzema wordt met ingang van 1 maart benoemd tot diaken-assistent van de parochies H. Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, Christus Koning, Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus en H. Pastoor van Ars, alle te Geleen. Hij behoudt daarnaast zijn overige taken als diaken-assistent in de parochies van Elsloo en Meers.

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer René Schols is met ingang van 1 februari eervol ontslagen als pastoor van de parochies HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. van Zeven Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, H. Johannes de Doper in Ottersum en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide. Hij wordt pastoor in Maastricht.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt