Benoemingen januari 2017

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven. 

Dekenaat Schinnen
De eerwaarde heer Hans van Druten is met ingang van 1 januari eervol ontslagen als permanent-diaken van de parochies H. Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, O.-L.-V.- van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, Christus Koning en Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, alle te Geleen. Diaken Van Druten gaat met emeritaat.

Dekenaat Venlo
weleerwaarde pater Patrick Casino m.s.p. is met ingang van 15 december van het vorige jaar benoemd tot kapelaan van de parochies H. Martinus, H. Familie en H. Geest, H. Jozef, H. Joannes Bosco en O.-L.-V.-Onbevlekt Ontvangen, alle te Venlo. Kapelaan Casino is lid van de congregatie Mission Society of the Philippines en onlangs naar Nederland gekomen.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt