Benoemingen juli 2017

De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft de afgelopen weken de volgende priesters en diakens een (nieuwe) benoeming gegeven.   

Dekenaat Gulpen

De zeereerwaarde heer Hans Vernooij is met ingang van 30 juni eervol ontslagen als pastoor van de parochies H. Roza te Sibbe en H. Barbara te Scheulder. Pastoor Vernooij gaat, na 34 jaar voor de Kerk in Limburg gewerkt te hebben, met emeritaat.

De hoogeerwaarde heer Paul Bronneberg is met ingang van 1 juli benoemd tot administrator (= waarnemend pastoor) van de bovengenoemde parochies in Sibbe en Scheulder. Hij behoudt zijn overige taken, onder meer als pastoor-deken van Gulpen.

De zeereerwaarde heer René Graat m.h.m. is met ingang van 18 juni benoemd tot pastoor van de parochie H. Margarita te Margraten. Hij behoudt zijn overige taken, onder meer als pastoor van de parochies in Banholt, Noorbeek en Reijmerstok. Echter, ook de zeereerwaarde heer Frits Janssen m.h.m. is met ingang van 18 juni benoemd tot pastoor van de parochies H. Gerlachus in Banholt, H. Brigida te Noorbeek en H. Franciscus te Reijmerstok. Hij behoudt zijn overige taken, onder meer als pastoor van de bovengenoemde parochie in Margraten. Beide pastoors maken hierbij deel uit van een team van twee priesters in een samenwerkingsverband van parochies in deze regio, waarbij Graat tevens benoemd is tot moderator van de bovengenoemde parochies. Als moderator vertegenwoordigt hij deze parochies in juridische aangelegenheden.

Dekenaat Horst

De zeereerwaarde heer Piet Houben is met ingang van 1 juli benoemd tot kapelaan van de parochies H. Lambertus te Helden, O.-L.V.- van Zeven Smarten te Panningen, H. Jacobus de Meerdere te Eghel, H. Nicolaas te Meijel, H. Hart van Jezus te Grashoek, H. Jozef te Beringe en Onbevlekt Hart van Maria te Koningslust. Hij was tot nu toe kapelaan in verschillende parochies in de gemeente Stein (zie dekenaat Sittard).

Dekenaat Sittard

De zeereerwaarde heer Piet Houben is met ingang van 1 juli eervol ontslagen als kapelaan van de parochies H. Martinus, O.-L.-V. Hulp der Christenen en H. Jozef te Stein, H. Michaël te Berg aan de Maas en de H. Martinus en H. Antonius van Padua te Urmond. Hij wordt kapelaan in verschillende parochies in de gemeente Peel aan de Maas (zie dekenaat Horst).

Dekenaat Thorn

De zeereerwaarde heer Constantijn Dieteren is met terugwerkende kracht met ingang van 15 maart benoemd tot pastoor van de parochies H. Petrus in Roggel, H. Martinus in Neer en H. Isidorus in Heibloem. Hij behoudt daarnaast zijn overige taken als pastoor van Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem.

De weleerwaarde heer Patrick Lipsch is met ingang van 1 juni benoemd tot kapelaan van de parochies H. Aldegundis in Buggenum, H. Lambertus in Haelen, H. Martinus in Horn, H. Servatius in Nunhem, H. Petrus in Roggel, H. Martinus in Neer en H. Isidorus in Heibloem. Hij was tot nu toe kapelaan in Maastricht (zie dekenaat Maastricht).

Dekenaat Maastricht

De weleerwaarde heer Patrick Lipsch is met ingang van 1 juni eervol ontslagen als kapelaan van de parochies St. Petrus’ Banden (Heer), HH. Monulfus en Gondulfus (De Heeg), H. Walburgis (Amby). H. Michaël (Heugem-Randwyck) en H. Antonius van Padua (Scharn) te Maastricht. Hij is benoemd tot kapelaan in diverse parochies in de gemeente Leudal (zie dekenaat Thorn).

Dekenaat Venray

De zeereerwaarde heer Guido Kessels is met ingang van 18 juni benoemd tot pastoor van de parochies H. Martinus en H. Norbertus te Gennep. Hij was tot nu toe kapelaan in deze parochies. Daarmee is deken Harrie Smeets van Venray eervol ontslagen als administrator (= waarnemend pastoor) van de bovengenoemde parochies in Gennep.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt