Benoemingen maart II 2018

Diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers heeft de afgelopen weken de volgende benoemingen gedaan. 

Dekenaat Maastricht

De weleerwaarde pater Andreas Schmidt I.V.E. is met ingang van 1 maart benoemd tot kapelaan van de parochies H. Agnes in Bunde, H. Martinus in Geulle, Onbevlekt Hart van Maria in Moorveld en H. Catharina in Ulestraten. Pater Schmidt komt uit Duitsland en is enige tijd geleden priester gewijd.

Bisdom

De zeereerwaarde pater Patricio Casiño M.S.P. uit Venlo wordt met ingang van het komende studiejaar 2018/2019 benoemd tot docent theologie aan het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc. Pater Casiño blijft daarnaast ook pastoraal actief in diverse parochies in Venlo.  

Categoriale zielzorg

De eerwaarde diaken Ton Jegerings is met ingang van 12 maart benoemd tot diaken-assistent voor het woonwagenpastoraat in het dekenaat Heerlen. Daarnaast blijft hij actief als diaken-assistent in de parochies van de Heerlense wijk Molenberg.

De eerwaarde diaken Ton Gijsen uit Roermond krijgt met ingang van 1 juni aanstaande eervol ontslag als geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting Grave vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Diaken Gijsen gaat met emeritaat. Hij was sinds 2000 als diaken-assistent actief in diverse parochies in Roermond. Sinds 2006 werkte hij voor de Dienst Justitiepastoraat. 
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt