Bezinning op het Woord

Zondag 23 september 2018 – 25e zondag door het jaar
 
1e lezing: Wijsh.2,12.17 20 
2e lezing: Jak.3,16 4,3 
Evangelie: Mc.9,30 37
 
Wie is de grootste?
 
Uitzonderlijke persoonlijkheden uit de geschiedenis dragen soms de bijnaam ‘de grote’, zoals bijvoorbeeld Karel de Grote, Alexander de Grote of paus Gregorius de Grote. Die bijnaam is echter een menselijke toevoeging uit waardering voor de grote prestaties die door hen verricht zijn. Carrière en prestaties vormen als vanouds nog steeds de schaal, waarop mensen gerangschikt en gewaardeerd worden.
 
 
Jezus leert ons echter heel andere maatstaven te hanteren alvorens men gaat oordelen over de eerste en de laatste, de grootste en de kleinste. Hij neemt een kind zet het in het midden en zegt: “Wie zo een kind opneemt die neemt Mij op!” Dit kind staat daar in naam van alle eenvoudige, geringe en zwakke mensen die niets uitzonderlijks hebben gepresteerd, die verder nog geen naam of grote carrière hebben gemaakt.
 
Het kind in het midden staat hier symbool voor Jezus zelf, die zo klein en nederig was dat Hij ons aller slaaf is geworden. Waarom zijn er na al die eeuwen christendom dan toch nog discussies over de voornaamste, de beste, de ideale volgeling van Jezus? Wellicht omdat wij niet ver genoeg met Hem zijn meegegaan in de voorkeur voor de geringe en zwakke mensen! Dienstbaar zijn aan de kleinen, de kwetsbaren, de zwakken, aan hen die geen naam of toenaam hebben, of aan degenen, van wie hun goede naam teniet werd gedaan, dat is de weg van Jezus en tot navolging van Hem zijn wij geroepen.
 
Het Evangelie houdt ons voor dat die navolging lijden met zich mee kan brengen. Het vraagt om ook dan dienstbaar te zijn en te blijven, als het weerstanden oproept en zelfs vervolging of de dood met zich meebrengt. Overal waar dat gebeurt, ontvouwt zich dan het Rijk van God. Als je met Jezus zelf in aanraking komt in de hulpelozen, de zwakken en kleinen, dan kom je via die schijnbare weg naar omlaag, juist boven aan. Dan word je de eerste, omdat je de laatste wilt zijn. De grootste is hij, die werkelijk dienaar van allen wil zijn.
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt