Birgittinessen 175 jaar in Limburg

De zusters Birgittinessen herdenken dit jaar dat ze zich precies 175 jaar geleden in Limburg hebben gevestigd. Vanuit Uden kwamen ze in 1843 naar de Abdij Maria Hart in het centrum van Weert. Het jubileumfeest wordt op zaterdag 21 juli feestelijk gevierd met een H. Mis om 14.00 uur in de Sint-Martinuskerk in Weert en aansluitende receptie in de kloostertuin.

De zusters zijn herkenbaar aan hun opvallende Birgittijnse kroon. Deze bestaat uit een zwarte sluier met een kruis van witte banden die over het hoofd loopt. Op de vijf knooppunten zijn rode stippen te zien, die de vijf wonden van Christus voorstellen.  

 De Birgittinessen zijn vernoemd naar hun stichteres: de heilige Birgitta van Zweden. Deze adellijke dame leefde in de 14eeeuw. Ze was aanvankelijk getrouwd en kreeg acht kinderen. Na de dood van haar man trok ze zich terug in een klooster. Later ging ze naar Israël en Rome.

Ze zijn van huis uit slotzusters, met een intens gebedsleven. Begin 20eeeuw is er een nieuwe tak van actieve Birgittinessen ontstaan, die veel meer naar buiten treedt. Tot voor enkele jaren was de abdij in Weert een slotklooster, maar met de komst van nieuwe buitenlandse zusters aan het begin van deze eeuw, is het klooster in Weert overgegaan naar de actieve tak. In het kader van het 175-jarig jubileum zijn er afgelopen jaar allerlei activiteiten geweest.

Het feest op zaterdag 21 juli is twee dagen voor de liturgische feestdag van de heilige Birgitta.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt