De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in september: 

Aartsbisschop Shaw bezocht Missieburo
25 jaar Zomerkampen parochies Sittard
Diocesane zomerkampen: een week feest!


De aartsbisschop van Lahore (Pakistan) Mgr. Sebastian Shaw bezocht onlangs bisschop Frans Wiertz in het bisschopshuis te Roermond. Begin dit jaar kon een gepland werkbezoek van Mgr. Wiertz en oud-vicaris Ton Storcken door omstandigheden niet doorgaan. Dit vond Mgr. Shaw bijzonder jammer en toen zich een mogelijkheid voordeed om naar Europa te komen, plande hij direct een ‘stop’ in Roermond. Directeur Frank Soeterik van het Missieburo praatte met hem. EEn impressie van dit gesprek is te lezen in het septembernummer van bisodmblad De Sleutel.

Na de viering van het tienjarig bestaan verleden jaar – wij berichtten daar begin verleden jaar over – had de ZaterdagMiddagClub uit Sittard ook dit jaar reden om een feestje te vieren: het 25 jarig bestaan van de Zomerkampen. In een geheel andere setting dan tijdens de gebruikelijke zaterdagmiddagbijeenkomsten, krijgen de deelnemers aan het meisjes- en jongenskamp de mogelijkheid zich gedurende enkele dagen onder te dompelen in sportiviteit en creativiteit

Op 1 juni is in Kerkrade voor de derde keer de Doctor Poelsprijs uitgereikt. Een stimuleringsprijs voor diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten in Limburg. Deze prijs is ook dit jaar weer uitgereikt door Mgr. Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens aan de winnaar: het Consuminderhuis in Landgraaf. Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving ging in gesprek met Annemiek van Deursen die aan de basis stond van het Consuminderhuis

Met als thema God zoekt jou! Vonden in de maand augustus de diocesane zomerkampen plaats in een viertal plaatsen.  Kinderen en jongeren van van 7 tot 17 jaar werden ook dit jaar weer met aan de leeftijd aangepaste activiteiten een week lang in de ban van het geloof gehouden tijdens deze kampen

Op vrijdag 14 juli j.l. ontving het dekenaat Thorn bisschop Wiertz voor een Ere-bezoek waarvoor hij door het dekenaatsbestuur was uitgenodigd. Dit bezoek was een blijk van dank aan onze bisschop die 24 jaar het bisdom leidde en vele malen ook in het dekenaat Thorn aanwezig is geweest bij verschillende gelegenheden zoals vormsels, jubilea en bijzondere gebeurtenissen. Een impressie van deze ontvangst

En een Impressie van de indrukwekkende St.-Rosaprocessie zoals zij onlangs - sinds 1675 op elke laatste zondag van de maand augustus - door Sittard trok 

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.

 


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>  

 


Sleutelarchief  

 

2017

 
 

 


 

 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt