De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.


DE SLEUTEL IN NOVEMBER:


Mgr. Harrie Smeets
24e bisschop van Roermond


Het is allemaal nog een beetje wennen voor Mgr. Harrie Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond. Met één been staat hij nog in de parochiepraktijk in Venray en het andere been is al op weg naar Roermond. “Ik heb niet gesolliciteerd, maar wel van harte ‘ja’ gezegd.” Een kennismakingsgesprek in het novembernummer van bisdomblad De Sleutel maakt duidelijk dat de nieuwe bisschop ‘graag tussen de mensen wil staan. 

In de aanloop naar de bisschopswijding van Mgr. Smeets moet er heel wat geregeld worden. In De Sleutel - voorzover nu bekend – enige informatie over datgene wat er te gebeuren staat.

“Wat God in ons begonnen is, zal Hij voltooien. Met dat vertrouwen mogen we naar de toekomst van de Kerk kijken.” Dat zei emeritus-bisschop Frans Wiertz zondag 30 september aan het einde van de jubileumviering, waarin hij zijn 50-jarig priesterfeest en 25-jarig bisschopsfeest vierde. “Ik ben heel nieuwsgierig hoe het verdergaat met de Kerk en ik hoop dat ik dat nog een tijdje mag meemaken.” Een korte impressie van een feestelijk gebeuren.

Wat is de kracht van relieken? Waarom worden ze gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor? Van 12 oktober tot en met 3 februari komen er meer dan honderd bijzondere relieken naar Utrecht voor de tentoonstelling ‘Relieken’ in het  Museum Catharijneconvent. 

Het Limburgs Diaconaal Fonds wil zijn waardering uitspreken voor de vele kleinschalige projecten en individuele personen die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Graag wil het fonds deze organisaties en individuele personen ook stimuleren om hun werk zichtbaar te maken. Daarom is de tweejaarlijkse ‘Doctor Poelsprijs’ in het leven geroepen die in mei 2019 opnieuw wordt verleend. Inschrijven daarvoor is nog mogelijk.

Een gebed om voorspraak van de heilige Martinus wiens feest 11 november gevierd wordt. 

En verder de rubrieken:
Woord van de administrator, Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Fotoreportage, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel. 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

 

 

      

  

  

     

 
       

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt