De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

DE SLEUTEL IN MEI:

De Sleutel van mei staat grotendeels in het teken van de Heiligdomsvaart in Maastricht:

Eerste Heiligdomsvaart van deken Dautzenberg

John Dautzenberg is nu anderhalf jaar pastoor-deken van Maastricht. Als het over de komende Heiligdomsvaart gaat, is hij zoals hij zegt "op een rijdende trein gesprongen". Want het organiseren en voorbereiden van deze zevenjaarlijkse bedevaart naar Sint Servaas vergt zoveel organisatie en vooorbereiding dat men daar al jaren geleden mee gestart was. Maar intussen is hij al aardig gewend aan zijn rol binnen het  geheel.

En ook:

- Deken Rutten en het herstel van de Heiligdomsvaart

 -Schatten zijn lust voor het oog én voeding voor degeest

- Samenvatting van het progrmama van de Heiligdomsvaart

Priesterwijding Slavn Brajkovic

Op 26 mei wordt Slaven Brajkovic in Roermond tot priester gewijd. Mgr. Everard de Jong zal hem door handoplegging en gebed de wijding toedienen. Daarmee is deze geboren Kroaat de zesde seminarist van het - met de Neocatechumenale Weg verbonden - seminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Een interview

En verder de rubrieken:
Woord van de administrator, Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Kerk en samenleving, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel. 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

 

 

        
    

 
       

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt