De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

DE SLEUTEL IN MAART:

Vastenbrief diocesaan administrator
Boek over Zusters van Christus Verlosser
Overwegingen bij de kruisweg


In zijn maandelijkse 'Woord van de diocesaan administrator' overziet mgr. Hub Schnackers de veranderingen in en de wenselijkheden van de praktijk van het vasten. Een van zijn gevolgtrekkingen: “Bij dat zoeken naar een goede vorm om te vasten is het een goede maatstaf dat het goede voornemen in je vel prikt”. Maar daar staat wel wat tegenover: “Uiteindelijk word je er een beter mens van, minder hinderlijk voor je medemens, solidair met je naaste en daarom meer gewaardeerd en integer.”

In zijn boodschap voor de veertigdagentijd onderstreept diocesaan administrator Dr. Hub Schnackers dat de veertigdagentijd een tijd is voor zelfonderzoek voor de gelovigen om het geloof in Jezus bewuster en met meer vrucht te kunnen beleven, om de band met Christus aan te halen. Lijden, het kruis hoort daarbij bij het perspectief van het leven. ”Maar”, zo schrijft mgr. Schnackers “het woord ‘kruis’ staat voor trouw aan de waarheid en voor de volgehouden liefde, waaraan wij allemaal behoefte hebben.” In het maartnummer van bisdomblad De Sleutel de integrale tekst van deze vastenbrief.

Op 21 februari werd te Geulle het eerste exemplaar van het boek Zusters en route aangeboden aan gouverneur Theo Bovens. In deze publicatie wordt het wel en wee van de Zusters van Christus Verlosser in Nederland, dat wil zeggen in het bisdom Roermond, beschreven. Auteur van het boek, Antoine Jacobs geeft in kort bestek weer wat er in het boek beschreven wordt. 

In de kruisweg van Jezus kunnen we stukjes van onze eigen levensweg herkennen en het verdriet en lijden van andere mensen. Tegelijkertijd mogen we uit Jezus’ kruisweg kracht en troost putten door het vertrouwen in Gods nabijheid en de hoop op Pasen. Daarom in deze vastentijd op deze pagina’s overwegingen bij de kruisweg, vergezeld door afbeeldingen van de statie van de lijdensweg van onze Heer uit de Catharinakerk in Lemiers 

En verder de rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Kerk en samenleving, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel.
 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

   
        
    
 
      

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt