De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

DE SLEUTEL IN JUNI:

Terugblik Heiligdomsvaart 2018
Dankviering zaligverklaring Clara Fey
Directeur Missieburo met pensioen


Bezoekers de mogelijkheid bieden om door bezinning en ontspanning rond het thema van deHeigdomsvaart 2018 – ‘doe goed en zie niet om’  – nieuwe levenskracht op te doen was een van de niet geringe doelen die de organisatie zich had gesteld. Daarvoor hebben zich vele honderden vrijwilligers ingezet. Niet alleen maar vooral tijdens de ommegangen werden de resultaten van hun inspanningen goed zichtbaar. Daarvan geeft het meinummer van bisdomblad De Sleutel een uitgebreide foto-impressie. Daarbij heeft de redactie zich overigens moeten beperken tot het openingsweekend van de Heiligdomsvaart, omdat de productieperiode van deze editie van De Sleutel anders in het gedrang zou komen. Terugkijken kan nog altijd via de site www.heiligdomsvaart.nl

Na de zaligverklaring van Clara Fey  - op zaterdag 5 mei in de Dom van Aken door kardinaal Angelo Amato s.d.b. uitgesproken - vond dinsdag 8 mei in Simpelveld een dankviering plaats. “Welkom Thuis” zei bij die gelegenheid burgemeester Richard de Boer van Simpelveld tegen enkele tientallen zusters van het Arme Kind Jezus die aan de dag deelnamen. De burgemeester begroette de zusters op die manier vlak voordat hij samen met generaal-overste zuster Henriette in het voormalige klooster Loreto het museum ‘De schat van Simpelveld’ opende. Een impressie van de feestelijke eucharistievering en de opening van het prachtige museum

Praten met de directeur van het Missieburo Roermond Frank Soeterik is ‘a trip down to memory lane’. Geen wonder als je 35 jaar collega’s bent. Binnenkort wordt hij ‘gepromoveerd’ tot ex-collega want het pensioen wenkt. “Ik heb het uitgerekend en kom uit bij 7 juni, 12.00 uur: dan is het over en uit”! Een gesprek bij een afscheid…

"In de Kerk is niet altijd alles zwart of wit. We moeten leven met de paradox van niet te verenigen zienswijzen die naast elkaar mogen blijven bestaan.” Dat schrijft diocesaan administrator Mgr. dr. Hub Schnackers in een bijdrage onder de titel ‘De paradox van ons geloof’

Het gerenoveerde orgel van de Sint-Christoffelkathedraal is bijna gereed. Op 10 juli a.s. zal het voor de eerste keer officieel worden bespeeld door Jean-Pierre Steijvers en Hiroko Inoue. Met dit speciale concert voor vier handen en vier voeten wordt een vrijwel ‘orgelloze' periode van bijna vier jaar afgesloten.Jean-Pierre Steijvers geeft een overzicht van de restauratieperikelen die nu bijna achter de rug zijn. Ook tot grote vreugde van de Roermondse pastoor-deken Rob Merkx. 

En verder de rubrieken:
Woord van de administrator, Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Kerk en samenleving, Carolushuis, Grenzeloos, Geloof in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel. 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

 

 

        
     

 
       

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt