De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in november: 

Als katholieken afscheid nemen
Bisschop ziet terug in dankbaarheid
Het leven is een groot geschenk


‘Als katholieken afscheid nemen….’ Onder dat motto vraagt het bisdom Roermond rond Allerzielen aandacht voor de katholieke uitvaart. In een brochure en in parochiebladartikelen wordt de betekenis van de uitvaartliturgie uitgelegd. Een poster roept kerkgangers op om tijdig vast te leggen hoe zij hun eigen uitvaart geregeld willen hebben. Vicaris Ed Smeets geeft in het novembernummr van bisdomblad De Sleutel het theoretisch kader weer en de nut en noodzaak om dat te regelen.

In het kader van zijn naderend afscheid als bisschop van Roermond, deed mgr. Frans Wiertz voor het tweede weekend van oktober een brief uitgaan, gericht aan alle gelovigen in het bisdom Roermond. Hij geeft daarin aan dat hij op 2 december echt zijn bisschoppelijk activiteiten beëndigd. De tekst van deze brief staat integraal in De Sleutel. 

Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn 75e verjaardag te vieren. Zoals onlangs aangekondigd, legt hij dan zijn bisschoppelijke taken neer. In het kader van zijn afscheid zijn er diverse activiteiten gepland. Daarvan geeft het bisdomblad een kort overzicht.

Dr. Lambert Hendriks gaat in op de waarde en waardigheid van het leven van ieder mens. Een overweging die hij besluit met de volgende conclusie: “Dat we leven is een bijzonder groot geschenk, en dat het die waarde houdt ondanks ziektes, tegenslagen of zelfs eenzaamheid, is geen last voor een mens, maar juist een teken van de grootheid van God die ons liefheeft om wie we zijn”

Aan het einde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft Paus Franciscus de ‘Werelddag van de Armen’ ingesteld. Deze vindt voortaan plaats op de laatste zondag voor Christus Koning. Dit jaar op 19 november. Ook in ons bisdom wordt op deze zondag op vele plekken uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor mensen die in armoede leven. Een van die plekken is de Sint Andreasparochie in Heerlen waar het hele jaar door veel aandacht is voor diaconale projecten 

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.
 


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

 
 

 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt