De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in februari: 

Missievicaris ondervindt veel goodwill
Vastenactie in teken van El Salvador
Bedevaartsoord Kevelaer 375 jaar 


Sinds enige maanden is een nieuwe vicaris voor Missiezaken in ons bisdom aangetreden. Zijn benoeming kwam uit de lucht vallen, maar was voor menigeen niet geheel onverwacht. Want hij is een priester met een groot hart voor de missie: Vincent Gouly (54). Tevens pastoor van acht parochies in Brunssum, waarvan zes zijn verenigd in twee clusterverbanden met één eindverantwoordelijke. Zijn werkgebied omvat – nominaal – rond de 20.000 gelovigen. Sinds enkele maanden verdienen ook andere ‘gebieden’ zijn aandacht. Want hij kreeg er een ‘baan’ bij het bisdom Roermond bij: vicaris van de Dienst Missie en Missionaire Vorming. Dus werd ‘de wereld’ zijn werkgebied. In het februarinummer van bisdomblad De Sleutel een uitgebreid interview met deze nieuwe vicaris en pastoor. 

Vastenactie selecteert voor de jaarlijkse campagne één project dat als landelijk campagneproject dient en dat door parochies en werkgroepen kan worden ondersteund. Hiervoor worden diverse materialen gemaakt die parochies kunnen gebruiken. In 2017 staat een project in El Salvador centraal. Het Missiesecretariaat/Missieburo van het bisdom neemt aan deze actie deel. Maar kent ook al sinds jaren de mogelijkheid om eigen doelen te ondersteunen. Naast het landelijke project belicht De Sleutel ook een tweetal van die doelen. 

Vastenactie houdt in 2017 haar jaarlijkse driedaagse bezinnende en fondsenwervende Pelgrimstocht van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 april 2017 in Zuid-Limburg. Iedere dag wordt rond half tien ’s morgens vertrokken vanaf conferentieoord abdij Rolduc in Kerkrade voor een wandeling van ongeveer 20 km per dag. ‘Wat zou het mooi zijn, als vanuit elke parochie een groepje minstens één dag zou meelopen’, zo zeggen de organisatoren. 

Kevelaer telt een kleine 23.000 inwoners. Jaarlijks zien zij naar schatting rond de 1 miljoen mensen binnenstromen of -druppelen. Behalve ‘overlast’ én geld in het laadje brengen zij wat anders: een bezoek aan Maria. In Kevelaer vereerd onder de naam ‘Troosteres der Bedroefden’. Al 375 jaar. Kevelaer maakt zich daarom op voor een intens herdenkingsjaar. Omdat de kerkelijke erkenning als bedevaartplaats 370 jaar geleden plaatsvond door de ‘synode van Venlo’, wordt in die plaats op 12 februari een herdenkingsviering gehouden.

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

       
        
      
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt