De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in mei: 

Restauratie kerk Schaesberg nadert einde
Mgr. De Jong belicht toewijding aan Maria
Sponsoractie restauratie orgel kathedraal


De verantwoordelijken van de Petrus- en Paulusparochie in Schaesberg ontmoetten in de voorbij jaren heel wat onplezierige verrassingen. Met de restauratiebehoeftige kerk bleek namelijk meer aan de hand te zijn dan vooraf gedacht. Maar nu is het einde in zicht en werd de teerling geworpen: 28 mei wordt als definitieve datum opgeworpen voor de heropening van de kerk. Bisdomblad De Sleutel sprak met pastoor Freek Jongen en leden van de retauratiestuurgroep over één van de meest omvangrije kerkrestauraties in ons bisdom sinds jaren. 

De bisschoppen van Nederland zullen op 13 mei hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit doen ze precies honderd jaar na de eerste verschijning van Maria aan de drie herderskinderen, Jacinta, Francisco en Lucia in Fatima, Portugal. Hulpisschop De Jong licht de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria toe vanuit historisch perspectief en met het oog op de actualiteit of zoals hij zegt: “We brengen al de zorgen en uitdagingen van deze tijd naar haar moederlijke, pure hart…”

Mgr. Abraham Komé is qua aanzien een heuse mannetjesputter. In geestelijk opzicht moet hij dat ook wel zijn als je hoort voor welke taak hij staat. Hij is namelijk de eerste bisschop van het in 2012 opgerichte bisdom Bafang in het westen van Franstalig Kameroen. Alles moet vanaf de grond opgebouwd worden. Met geringe financiële middelen. Maar met een tomeloze inzet. “Als je hem thuis bezoekt, zie je hem zelden: hij is continu aan het werk”, weet oud Kameroen missionaris Frans Meulemans uit eigen ervaring. Door hem en door vicaris Goulmy begeleid, bezocht Mgr. Komé onlangs het Missieburo Roermond. Hij verhaalde over zijn werkterrein. 

Jac Wijnands (84) heeft op vele terreinen zijn sporen verdiend. In het onderwijs als wiskundedocent en als PABO-directeur, in de politiek vele jaren als wethouder van de gemeente Horn en later Haelen, binnen het welzijnswerk in heel wat bestuursfuncties, binnen de kerk vooral op het gebied van de Gregoriaanse kerkmuziek, in Roermond als kartrekker bij de restauratie van de Christoffelkathedraal. Na bijna 20 jaar neigt deze naar het einde. Een ‘kunstje’ moet nog ‘geflikt’ worden: de restauratie van het behoeftig geworden orgel. Wij vroegen hem naar de laatste stand van zaken. 

Sinds vorig jaar februari is kapelaan Patrick Zuidinga, een priester uit ons bisdom, werkzaam in het Heiligdom van de Maagd der Armen in Banneux. Daar ontvangt hij vele Nederlandstalige pelgrims, die alleen of in georganiseerd verband, bij Maria verlichting in hun lijden komen zoeken. Dankbaar en gesterkt gaan zij ’s avonds of na enkele dagen weer terug naar huis, is zijn ervaring. Hij geeft een kort historisch overzicht van de bedevaartplaats Banneux en gaat dieper in op het jaarthema: “Merci! Merci!” Dankbaar leven!

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

       
        
       
    

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt