De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in maart: 

Mgr. Arackal over leidend principe in zijn leven
Vastenbrief bisschop Frans Wiertz
Winnaars kerstwedstrijd voor scholen bekend


Bisschop Mar Mathew Arackal is net iets meer dan twintig jaar bisschop van het bisdom Kanjirapally in India. Hij onderhoudt goede contacten met ons bisdom en bezoekt met enige regelmaat bisschop Wiertz en de her verblijvende Indiase priesters en priesterstudenten. De katholieke kerk is in India de grootse christelijke kerk. Zij telt rond de 20 miljoen gelovigen. Wat toch maar 1,5% van de bevolking betekent. Desalniettemin telt zij daarmee na de Filippijnen, de meeste katholieke gelovigen van Azië. Het land telt 30 kerkprovincies. Daaronder vallen bijna 170 bisdommen die worden geleid door 365 bisschoppen, waaronder mgr. Arackal. Hij is een bisschop met een missie, zo blijkt uit een uitgebreid interview met hem in het maartnummer van bisdomblad De Sleutel.

In zijn boodschap voor de veertigdagentijd onderstreept bisschop Frans Wiertz opnieuw dat wij deel uit maken van een missionaire kerk. En roept hij ons daarom op om te getuigen van ons geloof. Want, ‘Christus heeft ons Zijn Blijde Boodschap niet gegeven om voor onszelf te houden, maar om door te geven en met anderen te delen’. In De Sleutel de integrale tekst van deze brief.

Van Kadapa in de deelstaat Andhra Pradesh, India naar Kanayankavayal in de deelstaat Kerala, India, dat zijn bijna 800 kilometer. Hemelsbreed. Met alle verschillen tussen beide plaatsen, zijn er ook overeenkomsten.In deze tijd van de Vastenactie is er één kenmerkende: vanuit beide plaatsen is een project ingediend bij de Missieburo Roermond. Die willen we hier even belichten. Én een project in Peru. Oftewel: aandacht voor de missie wereldwijd!

Na een zeer geslaagde editie in 2015 werd ook verleden jaar weer een Kerstwedstrijd voor scholen uitgeschreven op initiatief van de bisschoppelijke gedelegeerden voor het katholiek onderwijs in het bisdom Roermond. De gedelegeerden willen met deze wedstrijd scholen belonen die zich op een onderscheidende manier inzetten om kinderen en jongeren bij het kerstverhaal te betrekken. De winnende school en de vier scholen die een eervolle vermelding kregen werden onlangs bezocht om de bijbehorende oorkonde uit te reiken. 

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

       
        
      
    

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt