Bisschop uit getroffen Kerala bezocht Missiebureau

Een paar weken geleden vond er een vreselijke overstroming plaats in Kerala, een deelstaat met een grotendeels christelijke bevolking in het zuidwesten van India. Meer dan 400 mensen zijn omgekomen en meer dan een miljoen mensen werden door deze ramp dakloos. Afgelopen weken is er in diverse parochies in het bisdom Roermond gecollecteerd voor Kerala. 

Vlnr: fr. Sabu Madathikunnel, gedelegeerde Vincent Goulmy, bisschop Remigiose Inchananiyil, fr. George Paimpillil
 
Verwoestende gevolgen
Afgelopen dagen heeft bisschop Remigiose Inchananiyil uit Thamarassery in Kerala samen met fr. George Paimpillil en fr. Sabu Madathikunnel een bezoek gebracht aan het Missiebureau Roermond. De Indiase priesters en priesterstudenten in ons bisdom hadden al voor de nodige informatie gezorgd. De bisschop kon hun verhalen aanvullen met actuele informatie uit eerste hand. De overstromingen en aardverschuivingen hebben deze zomer in Kerala voor verwoestende gevolgen gezorgd, zo vertelde hij. “Gezinnen die ontwricht zijn, huizen die verwoest zijn, grote gebieden die onder water staan en oogsten die volledig zijn mislukt; het leed is groot en zal nog lang voelbaar zijn.” Specifiek herinnerde bisschop Remigiose Inchananiyil aan twee grote families die naast elkaar woonden in een dorp. Door een plotselinge aardverschuiving werden hun huizen weggevaagd en lieten zij allen in één ochtend het leven. 
 
Vanuit de katholieke Syro-Malabaarse kerk is al veel ondernomen om eerste hulp te bieden aan de getroffenen. Zo hebben de afgelopen weken bijna drieduizend priesters directe hulp verleend in de diverse, door de kerk opgezette, opvangkampen. Naast eten, kleding en medicijnen hebben zij ook het nodige transportmateriaal ter beschikking gesteld. Met de hulp van vrijwilligers is gestart met de schoonmaak van de ondergelopen huizen. De bisschop gaf echter aan dat het nog lang zal duren voordat alle schade weer hersteld zal zijn. Hij bedankte iedereen in Limburg heel hartelijk voor alle steun. 
 
Mobiele kliniek
Gelukkig is er ook positief nieuws uit Thamarassery. Zo is onlangs de eerste mobiele medische kliniek gelanceerd. Met deze mobiele kliniek kan een team van ervaren artsen en verpleegkundigen de zieken en armen bereiken in maar liefst 40 afgelegen dorpen in de Kozhikode en Malappuram Districten. De kliniek is uitgerust met een onderzoekskamer, een polikliniek en een kleine wachtruimte. Een goed voorbeeld van de hedendaagse katholieke kerk in India. 
 
Volgens fr. George Paimpillil heeft het presentiepastoraat: levende voorbeelden van christenen zijn, het priesterschap in India veranderd. Naast de sacramentenbediening liggen taken weggelegd in de diaconie, op sociaal gebied en in onderwijs en ziekenzorg. De priesters zijn in de dagelijkse maatschappij komen te staan. Dit zorgde voor een grote toename van het aantal priesters en religieuzen. Toen fr. George Paimpillil dan ook hoorde van het priestertekort in Nederland, schreef hij in 1996 een brief aan kardinaal Simonis met het verzoek om te mogen helpen. Momenteel is hij werkzaam in het bisdom Haarlem. Fr. Sabu Madathikunnel heeft filosofie aan de Katholieke Universiteit in Leuven gestudeerd en is momenteel pastoor in Osnabrück in Duitsland. Hij is in het verleden ook als priester verantwoordelijk geweest voor de zielzorg van de militairen op het NATO-hoofdkantoor in Brunssum. 
 
Giften voor Kerala zijn nog steeds mogelijk via rekeningnummer: NL27INGB0001045000 ten name van Missieburo Roermond o.v.v. KERALA 6311-2018 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt