Boek over deken Huisman te koop

Op 16 november jongstleden overleed op 93-jarige leeftijd Evert Huisman. Hij was maar liefst 67 jaar priester, waarvan 28 jaar als pastoor en deken in Gennep. Onlangs verscheen er een boek over zijn markante leven.

 Evert Huisman groeide op bij steenfabriek De Zandberg in het Gelderse Gendt. Al op jonge leeftijd wist hij dat hij een religieus leven wilde leiden. Hij trad toe tot de congregatie van de paters Redemptoristen en werd in 1950 tot priester gewijd.

Auteur Truus Hopman ging op zoek naar de persoon achter de pastoor-deken die tijdens de vele ontmoetingen zijn hart liet spreken. De ontroerende en openhartige verhalen zijn te lezen in een speciaal boek over hem.

Het boek is te koop in de dependance van het Carolushuis bij de Paterskerk aan de Leunseweg 5 in Venray. Zie ook www.carolushuis.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt