Nieuw boek over rol bisdom Roermond tijdens Pastoraal Concilie

Er is een nieuw boek verschenen over de rol van het bisdom Roermond tijdens het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie. Kerkhistoricus en auteur van het boek Mgr. Dr. Paul Hamans heeft het eerste exemplaar aangeboden aan emeritus-bisschop Frans Wiertz.

Het Pastoraal Concilie was een algemene vergadering van de Nederlandse Kerkprovincie, die tussen 1966 en 1970 in meerdere zittingen in Noordwijkerhout plaatsvond. Vanuit tal van geledingen binnen de katholieke kerk in Nederland werd hieraan deel genomen. Het Pastoraal Concilie volgde op het Tweede Vaticaans Concilie dat op internationaal niveau tussen 1962 en 1965 in Rome had plaatsgevonden. Doel van beide concilies was om een aantal vernieuwingen in de katholieke kerk door te voeren.

Het Pastoraal Concilie is vooral de geschiedenis in gegaan vanwege discussies over het mogelijk afschaffen van het celibaat, de rol van de vrouw in de kerk en kwesties rond huwelijk en gezin. In het nieuwe boek gaat Hamans in op de vraag welke rol het bisdom Roermond onder leiding van toenmalig bisschop Piet Moors in dit proces speelde. Het werk schetst onder meer de ontwikkelingen en de personen die hieraan leiding gaven. Zo gaat Hamans in op de werkwijze van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK), de instantie waaraan de bisschoppen de verwerkelijking van Vaticanum II in Nederland hadden toevertrouwd. Ook beschrijft hij de centrale rol van het PINK in tal van kerkelijke instanties in die tijd.

Voor zijn onderzoek heeft de auteur gebruik kunnen maken van documenten uit het Bisschoppelijk Archief Roermond. Volgens Hamans levert dit verrassende achtergronden op bij het proces, dat zich in de jaren zestig en zeventig in de katholieke kerk in Nederland voltrokken heeft. De rol van bisschop Moors komt daarbij uitgebreid aan bod. De bisschop woonde alle zittingen van het Pastoraal Concilie bij en nam er ook het woord. Hij zag echter in dezelfde periode zijn gezondheid achteruit gaan en trad om die reden op 1 oktober 1970 terug.  

Na vijftig jaar is het volgens Hamans mogelijk terug te kijken op wat er destijds is gebeurd. Acteurs van toen en verantwoordelijken in de volgende decennia geven hun visie op de gebeurtenissen in de kerk in de jaren zestig. In het bisdomblad De Sleutel zijn de afgelopen jaren al enkele artikelen over het Pastoraal Concilie gepubliceerd. Het boek is echter ruimer van opzet en werkt het onderwerp nader uit en plaatst het ook in het licht van een bredere achtergrond. Om de jaren zestig ook zelf aan het woord te laten, is rijkelijk geput uit bronnen uit die tijd. Het boek telt 328 pagina's. Het is voorzien van een uitgebreid register.

Titel: Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie (1966-1970) en het bisdom Roermond in de jaren zestig
Auteur: Dr. P.W.F.M. Hamans
Uitgeverij: De Boog, Utrecht en Betsaida 's-Hertogenbosch 2018
ISBN: 978-90-6257-073-7 NUR 688
Prijs: € 19,90 exclusief porto

     
     
     
     
     
Susteren-Echt