Teksten retraite Mgr. Stevens uitgegeven

Sinds zijn aantreden als bisschop van Roermond heeft Mgr. Frans Wiertz elk jaar in de vastentijd een retraite voor priesters en diakens georganiseerd. Afgelopen voorjaar werd deze verzorgd door emeritushoogleraar Mgr. dr. Piet Stevens uit Heerlen. De teksten van die retraite zijn nu verschenen in boekvorm met als titel ‘Moge ik mezelf kennen, moge ik u kennen’. 

Mgr. Stevens koos in overleg met de bisschop voor zijn retraite een thema waarin het Paasmysterie centraal stond, alsmede de daaruit voortvloeiende taak van elke pastor om Christus present te stellen, Zijn Blijde Boodschap te verkondigen en Zijn sacramenten te bedienen. “De retraite van Mgr. Stevens is daarmee een haast profetische afsluiting geworden van de reeks van vierentwintig bisdom-retraites,” zo schrijft bisschop Wiertz in het voorwoord van het boek. De spirituele rijkdom en de diepgang van de voordrachten zijn volgens de bisschop buitengewoon de moeite waard om te lezen en te herlezen. 
 
Piet Stevens is priester van het bisdom Roermond. Als hoogleraar kerkelijk recht doceerde hij onder meer aan de universiteiten van Heerlen, Nijmegen, Leuven en Straatsburg. Ook was hij verbonden aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom. Van 1998 tot 2002 was Stevens secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De laatste jaren legt hij zich toe op studie van de bijbel, liturgie en spiritualiteit van mystiek auteurs. Hij publiceerde recentelijk diverse boeken hierover.
 
Het boek ‘Moge ik mezelf kennen, moge ik u kennen’ is voor € 14,95 te koop bij het Carolushuis

     
     
     
     
     
Susteren-Echt