Bomen in Israël voor emeritus-bisschop

In de Negevwoestijn in Israël worden tien bomen geplant op naam van emeritus-bisschop Frans Wiertz. Dat cadeau boden de ‘Resonansgroep katholieke kerk en Jodendom’ en de Joodse Maastrichtenaar Benoit Wesley de oud-bisschop aan bij gelegenheid van zijn afscheid. 

Dit gebeurde dinsdag 6 februari tijdens een lunchbijeenkomst in Maastricht. Omdat er eind vorig jaar al heel veel afscheidsbijeenkomsten voor de bisschop waren, was deze even uitgesteld. Op diverse plaatsen in Israël worden bossen aangelegd om de “woestijn tot bloei te brengen”. De oud-bisschop van Roermond was onder de indruk van het cadeau en verbond dit direct met de oproep van paus Franciscus voor meer aandacht voor natuur en milieu. Vanuit de Resonansgroep werd op lovende wijze gesproken over de wijze waarop mgr. Wiertz het contact tussen joden en christenen in Limburg altijd heeft gestimuleerd.

De Resonansgroep is een aantal jaren geleden op initiatief van bisschop Wiertz opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van de katholieke kerk en de Joodse gemeenschap in Limburg. De groep organiseert regelmatig bijeenkomsten en excursies – zoals de jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom’ – om Joden en christenen dichter bij elkaar te brengen. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt