Paus tot jongeren: 'Wees niet bang!'

“In de Heilige Schrift staat de uitdrukking ‘Wees niet bang’ 365 keer in verschillende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap aan de jongeren vanwege de komende Wereldjongerendagviering. Deze wordt volgende week, op Palmzondag, wereldwijd gevierd in de diverse bisdommen van de wereld. Ook in Roermond is er die dag een samenkomst.
 


De boodschap van de paus heeft als thema “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God” (Lucas 1, 30). De engel die haar de geboorte van Jezus aankondigt, zegt tegen Maria dat ze niet bang moet zijn als het gaat om de grote roeping die haar is toevertrouwd door God.

“Een ‘onderliggende’ angst die velen van jullie hebben”, schrijft de paus tot de jongeren, “is die van niet geliefd te zijn, dat mensen je niet mogen, je niet accepteren.” Over deze en andere angsten zegt paus Franciscus dat het belangrijk is de angsten te onderscheiden en onder ogen te zien waarvoor je bang bent. Dat is de eerste stap om je angsten te overwinnen.

“Gods genade geeft de moed om met vertrouwen ja te zeggen op onze roeping. Die roeping vraagt een gelovige toewijding, die elke dag moet worden vernieuwd. Onze weg is niet zonder kruis, er zijn niet alleen onze aanvankelijke aarzelingen, maar er komen ook veelvuldig verleidingen op ons pad.” Daarbij komt, schrijft de paus, dat je als leerling van Christus je leven lang het gevoel zult hebben dat je ontoereikend bent. “Echter, als leerling van Christus weet je ook van de hulp van de genade van God.”

Aan het eind van zijn boodschap onderstreept de paus de uitnodiging aan jongeren om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen die in 2019 in Panama worden gehouden. “De WJD vragen moed. Ze zijn niet voor jongeren die enkel comfort zoeken en die moeilijkheden uit de weg gaan. Neem jij de uitdaging aan?”

De WJD in Panama betreffen de Wereldjongerndagen die eens in de twee a drie jaar op één centrale plek in de wereld gehouden worden en waar jongeren uit heel de wereld samenkomen. Daarnaast is er elk jaar op Palmzondag een Wereldjongerendag die in de bisdommen verspreid over de wereld wordt gehouden en waar jongeren uit dat bisdom op één centrale plek in het bisdom samenkomen. In Roermond is dat op zondag 18 maart in de middaguren in de bisdomgebouwen in de bisschopsstad.

Download hier de flyer WJD-samenkomst Roermond >>

Naar volledige tekst boodschap paus >> 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt