48 Buitengewoon bedienaren van de eucharistie aangesteld

Bij gelegenheid van Sacramentsdag zijn donderdagavond maar liefst 48 buitengewoon bedienaren van de eucharistie voor ons bisdom aangesteld. Dit gebeurde tijdens een speciale eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht, waar de plechtigheid dit jaar vanwege de Heiligdomsvaart werd gehouden. 


Buitengewoon bedienaren van de eucharistie zijn leken die een officiële zending krijgen om de communie uit te reiken. Dit kan tijdens eucharistievieringen zijn of bijvoorbeeld door de communie aan zieken thuis te brengen.

Sinds een aantal jaren organiseert cursussen voor mensen die een aanstelling willen krijgen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan uitgebreid ingegaan op de betekenis van de eucharistie als belangrijkste sacrament.  De cursus wordt afgesloten met een officieel moment op of rond Sacramentsdag, waarop de bedienaren de officiële aanstelling krijgen. Dit jaar heeft een recordaantal mensen aan deze toerusting deelgenomen.

Komend studiejaar is de voorbereiding voor de buitengewoon bedienaren van de eucharistie onderdeel van een aparte module binnen de catechistenopleiding Kairos. Geïnteresseerden hoeven niet de hele opleiding te volgen, maar kunnen ook alleen voor deze module kiezen.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt