Catecheseproject LOOP aangeboden aan paus Franciscus

Het catecheseproject ‘Licht op ons pad’ is woensdag 10 mei aangeboden aan paus Franciscus. Tijdens de wekelijkse algemene audiëntie overhandigden de gedelegeerden voor het katholiek onderwijs in Limburg, George Dölle en John Marx, samen met hulpbisschop Everard de Jong het project aan de paus. Daags ervoor waren ze al bezoek geweest bij de pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie, om het project daar aan te bieden aan de verantwoordelijke bisschop voor catechese.

'Licht op ons pad’ is een nieuwe doorlopende catechesemethode die de afgelopen jaren voor het Nederlandse taalgebied tot stand is gekomen. De catechesemethode – afgekort tot LOOP – is een samenwerkingsproject tussen uitgeverij Adveniat en het bisdom Roermond. Recentelijk zijn als laatste onderdelen van het project de voorbereiding op de Eerste Communie en een vormselvoorbereidingsproject verschenen. De totale reeks bestaat nu uit 17 delen en biedt een doorlopende catechesemethode aan voor kinderen vanaf vier jaar tot jongeren van 16 plus.

Kijk voor meer informatie over het project op www.hetlichtoponspad.com   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt