Hulpbisschop opent Centrum van Barmhartigheid in Maastricht

Het klooster van de Kommel-gemeenschap in Maastricht wordt een Centrum van Goddelijke Barmhartigheid, gelieerd aan de devotie tot de heilige zuster Faustina uit Polen. De congregatie van deze zuster en de aartsbisschop van Krakau hebben speciaal hiervoor een reliek van zuster Faustina en een bloedreliek van de heilige paus Johannes Paulus II beschikbaar gesteld. Deze relieken worden op zondag 8 april officieel gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens een plechtige eucharistieviering door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.
 


De zondag na Pasen heet sinds een aantal jaren officieel de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Geïnspireerd door zuster Faustina zijn op diverse plaatsen in de wereld al Centra van Goddelijke Barmhartigheid geopend. De gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Christus (De Kommel) opent met bisschoppelijke goedkeuring in Maastricht ook zo’n centrum. De gemeenschap wil in dit centrum op een bijzondere wijze aandacht gaan schenken aan het thema barmhartigheid.

Het programma van de reliekpresentatie op Barmhartigheidszondag ziet er als volgt uit. Vanaf 13.45 uur lofprijzing en inleiding. Om 15.00 uur start een bamhartigheidsuur met aanbidding en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Na een pauze begint om 17.00 uur de eucharistieviering met mgr. De Jong, die afgesloten wordt met een persoonlijke zegening en verering van de relieken. Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Belangstellenden kunnen deelnemen aan het eerste en/of tweede gedeelte. Het klooster van de Kommel-gemeenschap ligt aan het adres Kommel 29 in Maastricht. Opgeven kan via: dekommel@gmail.com  
Het programma van de reliekpresentatie op Barmhartigheidszondag ziet er als volgt uit: vanaf 13.45 uur lofprijzing en inleiding. Om 15.00 uur start een bamhartigheidsuur met aanbidding, tevens is er dan gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Na een pauze begint om 17.00 uur de eucharistieviering met mgr. De Jong, die afgesloten wordt met een persoonlijke zegening. Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Belangstellenden kunnen deelnemen aan het eerste en/of tweede gedeelte. Het klooster van de Kommel-gemeenschap ligt aan het adres Kommel 29 in Maastricht.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt