Woensdag Chrismamis in kathedraal

De heilige oliën die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en ziekenzalvingen worden elk jaar in de Goede Week door de bisschop gezegend. Dit gebeurt tijdens de zogeheten Chrismamis. Deze vindt in ons bisdom komende woensdag (12 april) plaats.


Tijdens deze mis komen zoveel mogelijk priesters uit het bisdom samen met de bisschop en de hulpbisschop in de kathedraal in Roermond bij elkaar. Ook is vanuit elke parochie een afvaardiging van het kerkbestuur of de vrijwilligers aanwezig, waardoor deze mis een echte gezamenlijke viering voor het hele bisdom is. Naast het wijden van de oliën is het gebruik dat tijdens de Chrismamis alle priesters aan de vooravond van Witte Donderdag de beloftes die zij bij hun priesterwijding hebben gedaan, vernieuwen.

De Chrismamis begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. De viering is voor iedereen toegankelijk. De potjes met olie worden alléén uitgedeeld aan één vertegenwoordiger van de parochie(cluster)s die van tevoren daarvoor aangemeld zijn.  

Dat is midden in de Goede Week, op de vooravond van Witte Donderdag. De Goede week is de belangrijkste week in het christelijke geloof met als eind- en hoogtepunt de verrijzenis van Christus op Paaszondag.

Meer info over de Goede Week >> 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt