5 mei 2018 Zaligverklaring Clara Fey

Op zaterdag 5 mei 2018 wordt zuster Clara Fey in de Dom in Aken zalig verklaard. Zij heeft een groot deel van haar leven in het bisdom Roermond gewoond en gewerkt. Wie wat Clara Fey en wat was haar droom? 

 
Zuster Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei in de Dom in Aken zaligverklaard. Zij is de stichteres van de congregatie van de zusters van het Arme Kind Jezus, die lange tijd haar moederhuis en generalaat in Simpelveld heeft gehad. De zaligverklaring wordt uitgesproken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan. Op dinsdag 8 mei is er een feestelijke dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld.
 
Voor de zaligverklaring worden honderden zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus en vele gasten uit de hele wereld in Aken verwacht. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is de feestelijke viering ook op een groot scherm te volgen op de Katschof naast de Dom en via internet op de speciale website.
 
Na de zaligverklaring is er tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid om in de Dom de relikwieën van de zalige Clara Fey te vereren. Bovendien zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een ontmoetingsfeest op de Münsterplatz in Aken, waar tussen 12.30 uur en 17.30 uur een gevarieerd programma wordt aangeboden. Om 18.00 uur wordt de feestdag afgesloten met een pontificale vesperviering in de Dom, onder leiding van de bisschop Helmut Dieser van Aken. Bij de plechtigheden zullen onder anderen ook hulpbisschop Everard de Jong en emeritus-bisschop Frans Wiertz van Roermond aanwezig zijn. Op zondag 6 mei worden na een pontificale mis in de Dom de relieken van Clara Fey in processie overgebracht naar een speciale Kind-Jezus-kapel.  
 

Feest in Simpelveld
 
Op dinsdag 8 mei – de sterfdag en toekomstige feestdag van Clara Fey – wordt een dankviering gehouden in Simpelveld, waar ze vele jaren gewoond en gewerkt heeft en na haar dood ook begraven lag. Na de mis de in de parochiekerk van Simpelveld is er een ontvangst in de tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters. Verder is er in Simpelveld het hele jaar door een programma met elke maand activiteiten rond Clare Fey.

Download programma door op plaatje te klikken.
 

Musical: De droom van Clara
Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren in een redelijk welgestelde familie. Omdat haar vader een textielfabriek had, was Clara al vroeg vertrouwd met het leven van arbeiders. Tijdens haar opvoeding was er veel aandacht voor geloof en naastenliefde. Als 11-jarige droomde Clara dat ze in Aken over straat liep en een haveloos gekleed kind tegenkwam dat zei: ”Ik ben het Arme Kind Jezus en ik heb nog veel arme broers en zussen in deze stad.” 

Vanaf dat moment wist Clara Fey zich geroepen om haar leven in te zetten voor het welzijn van kinderen. Dit leidde in 1844 uiteindelijk tot de stichting van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Over die droom van Clara Fey en haar ideaal is in Duitsland een musical gemaakt. Deze wordt op zondag 17 juni ook opgevoerd in Cultuurcentrum De Klimboom in Simpelveld. Aanvang: 15.00 uur. Cultuurcentrum De Klimboom
 


Wie is Clara Fey?
 
Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren in een redelijk welgestelde familie. Omdat haar vader een textielfabriek had, was Clara al vroeg vertrouwd met het leven van arbeiders. Tijdens haar opvoeding was er veel aandacht voor geloof en naastenliefde. Als 11-jarige droomde Clara dat ze in Aken over straat liep en een haveloos gekleed kind tegenkwam dat zei: ”Ik ben het Arme Kind Jezus en ik heb nog veel arme broers en zussen in deze stad.” 

Tijdens de Industriële Revolutie in het midden van 19e eeuw was er ook in veel fabrieken in Aken sprake van kinderarbeid. Clara trok zich het lot van deze kinderen aan. In 1844 richtte zij de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus op. De zusters richtten kindertehuizen en scholen op. Door de antireligieuze ‘Kulturkampf’ moesten Clara en haar medezusters in 1878 Duitsland verlaten. Ze vestigden zich vlak over de Nederlandse grens in Simpelveld. Van daaruit heeft de congregatie zich verspreid. 

Clara Fey overleed op 8 mei 1894 in Simpelveld, waar ze ook werd begraven. Het generalaat van de congregatie bleef tot 2012 in Simpelveld. Toen verhuisden de zusters na bijna 120 jaar terug naar Aken. Het proces tot zaligverklaring, dat grotendeels in het bisdom Roermond is gevoerd, is op dat moment overgedragen aan het bisdom Aken.Clara Fey werd tijdelijk herbegraven in de Dom. In het kader van de zaligverklaring worden haar relieken overgebracht naar de kapel van de zusters in Aken. 
 


Zusters van het Arme Kind Jezus

De zusters van het Arme Kind Jezus zijn vooral actief in het onderwijs en de opvang van kinderen. Wereldwijd telt de congregatie ongeveer 450 zusters, die actief zijn in Duitsland, België, Colombia, Groot-Brittannië, Letland, Luxemburg, Frankrijk, Indonesië, Oostenrijk, Peru en Spanje. Zij runnen er scholen en verzorgen catechese, familiepastoraat, werken met immigranten en werk- en daklozen, in gezondheidscentra en diverse andere diensten voor de arme medemens. In Nederland heeft de congregatie nog een kleine communiteit in Maastricht. 

Lees interview 'De idealen van Clara Fey zijn nog steeds actueel'


Aken verwacht duizend eregasaten uit hele wereld voor zaligverklaring

Aken verwacht zo’n duizend eregasten uit de hele wereld bij de zaligverklaring van zuster Clara Fey, die morgen – zaterdag 5 mei – in de  Dom wordt uitgesproken. Onder hen zo’n 150 zusters van de door Clara Fey gestichte congregatie van het Arme Kind Jezus. Maar ook Kardinaal Amato uit Rome en minister-president  Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen zijn erbij. Het bisdom Roermond wordt vertegenwoordigd door diocesaan-administrator mgr. Hub Schnackers en emeritus-bisschop Frans Wiertz. Lees verder >>>


KRO-Geloofsgesrek met zuster Marie-Anne Voermans

Op zondag 22 april 2018 zond de KRO bijgaan Geloofsgesprek met zuster Marie-Anne Voermans uit. (Klik op de afbeelding om de video te bekijken).


Gebedsprentje Clara Fey

In het kader van de zaligverklaring van zuster Clara Fey heeft het bisdom Roermond een gebedsprentje uitgebracht. De prentjes zijn via de parochiekerken in Limburg verspreid. U kunt het gebedsprentje downloaden door op bovenstaande afbeelding te klikken. De prentjes zijn eventueel ook te bestellen via: bestel prentje Clara Fey
 


Moeder Claralied

De zusters van het Arme Kind Jezus hebben een speciaal Moeder Claralied. U kunt het lied op A4 downloaden, door op bijgaande illustratie te klikken.

 


Meer weten

Kijk voor meer informatie ook op

     
     
     
     
     
Susteren-Echt