Clavis

Het Info-Bulletin is een maandelijkse nieuwsbrief van het bisdom Roermond voor pastores, leden van kerkbesturen en vrijwilligers in de parochies in Limburg. Wilt u het Info-Bulletin gratis ontvangen? Stuur dan een mailtje naar persdienst@bisdom-roermond.nl.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt