Collecteschema 2016

De Bisschoppenconferentie heeft het collecteschema voor de parochies voor 2016 vastgesteld. Het betreft verplichte collectes, die door de parochies gehouden moeten worden.

De collectes zijn ingedeeld in twee groepen, aangeduid met een letter A of B. De letter A achter een collecte betekent dat het een verplichte bestemmingscollectie is, waarbij de wekelijkse eigen collecte komt te vervallen. De letter B achter een collecte betekent dat het een extra collecte betreft, naast eigen collecte tijdens de eucharistieviering.
 

Datum

Maand

Groep

Collecte/Organisatie

16 t/m 31

januari

-

Actie Kerkbalans

 

10  februari t/m

27 maart

 

B

Vastenaktie

IBAN  NL21 INGB0000005850 t.n.v.Vastenaktie, Den Haag

16 +17

April

B

Roepingenzondag

Bankrekeningnummer van priesteropleiding betreffende diocees

7 mei t/m

15 mei

 

A

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

IBAN NL30 RABO0171211111t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag

27+28

Augustus

B

Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

IBAN NL42 INGB0000002950 t.n.v. MIVA Breda

 

17 t/m 25

September

B

Vredesweekcollecte

IBAN NL03 TRIO0390515000t.n.v Vredesweekcollecte Pax Utrecht

1 + 2

Oktober

A

Wereldmissiedag van de Kinderen

IBAN NL14 INGB0000011020 t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d kinderen , Den Haag

22 + 23

Oktober

A

Missiezondag

IBAN NL65 INGB0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

5 + 6

 

November

B

Zondag voor de Oecumene

IBAN NL73 INGB000 1087628

t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch

19 + 20

 

November

B

Nationale Jongerencollecte

IBAN NL11 INGB0002784498 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte

26 nov t/m 18 dec

 

B

Bisschoppelijke Adventsactie

IBAN NL89 INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag

 

De hierboven vermelde collecten en inzamelingen zijn ingedeeld in twee groepen nader aangeduid met de letters A of B

A= voorgeschreven bestemmingscollecte, waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.

B= voorgeschreven inzameling, waarbij de collecte tijdens de Eucharistieviering niet vervalt.

 

 

 

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt