Column XI 2017

DE LAATSTE

Een tijd geleden 
moest ik voor onderzoek
bij de huisarts zijn.

Eerst even langs de bloedafname,
u weet hoe dat werkt.

De assistente die mij hielp
was heel vriendelijk.
Maar ik keek toch wel even op,
toen ze zei:
“U hangt bij ons op de wc.”

Wat bleek?
Ze had een van mijn kolommen
uitgeknipt en op het prikbord
gehangen.

Blijkbaar sprak de tekst haar
zodanig aan, dat ze deze
nog eens wilde teruglezen
en met anderen delen.

De afgelopen 24 jaar heb ik,
aanvankelijk wekelijks
en later een keer per maand,
een kolom als deze geschreven.

Ze werden gepubliceerd
in huis-aan-huisbladen,
op websites en in het bisdomblad.
En bij sommige mensen
blijkbaar ook op het toilet.

Ik heb deze stukjes altijd
met plezier geschreven.
Het was voor mij een mogelijkheid
om het dagelijkse leven van mensen
te verbinden met het evangelie.

Want dat is wat ik
altijd als mijn opdracht heb gezien:
mensen in contact brengen
met Christus.  

Dank dat u ze
al die jaren heeft willen lezen:
op de bank, aan de keukentafel
of op het toilet.

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt