Column VI 2016

ALLERHEILIGSTE

Het aller kostbaarste
wat Christus Zijn Kerk heeft nagelaten
gebeurde toen hij brood nam en zei:
“Dit is Mijn Lichaam” en
“Doet dit tot Mijn gedachtenis”.

Zo immers wilde Hij onder ons aanwezig zijn:
in Zijn Woord, maar ook in Zijn Sacrament.
Ja we noemen de eucharistie zelfs
het Allerheiligste Sacrament.

En het was uitgerekend in onze streek,
in L:uik, waar de eerbied voor het Sacrament zo groot was
dat van hieruit ongeveer 750  jaar geleden
een vrouw, Juliana van Cornillon,
het van de paus gedaan kreeg
dat in de hele kerk een apart feest,
Sacramentsdag, werd ingesteld.

Processies met het Allerheiligste
trokken door de straten van dorp en stad
begeleid door bruidjes, muziek en  schutters,
priesters en biddende gelovigen.

Tot op de dag van vandaag
zijn er op en rond Sacramentsdag, vaak in juni,
over de hele wereld sacramentsprocessies,
waaraan soms, zoals in Brasilia
honderdduizenden mensen deelnemen,
meetrekkend of als toeschouwer.

In Luik is enkele jaren geleden
met ondersteuning door 300 Limburgse schutters
en avondlijke sacramentsprocessie hersteld.
Na een afwezigheid van wel vijftig jaar.
Meer dan duizend mensen trokken
zingend en biddend door de binnenstad van Luik.

Ik mocht erbij zijn.
Het was ontroerend in zijn eenvoud en devotie.

In ons bisdom zijn in vele dorpen en steden
sacramentsprocessies met het Allerheiligste.
Het is natuurlijk een getuigenis
van ons geloof in Jezus,
in Zijn woorden en daden, in Zijn sacrament.

En menigeen gaat door de knie
voor dit Allerheiligste Sacrament.

Zou je niet,
als je echt beseft,
dat God zo dicht bij komt? 

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt