Euregionale conferentie over verruwing maatschappij

In België, Duitsland, Nederland en veel andere landen van Europa is een verruwing in de politieke omgangsvormen vast te stellen. Dit wordt vooral duidelijk in het optreden van rechts populistische partijen en op social media. Welke maatschappelijke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om deze verruwing tegen te gaan? Is het idee van verbondenheid een geëigend instrument? En hoe kan verbondenheid slagen? Daarover gaat dit jaar de Euregionale Oecumenische Conferentie, die op vrijdag 31 maart in Eupen (B) plaatsvindt.  


De dag begint om 09.30 uur en eindigt rond 15.30 uur. Sprekers zijn onder meer domine Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, vicaris-generaal Norbert Wichard van het bisdom Aken, de Nederlandse docent maatschappijleer Koen Vossen, de referent voor pers en online-communicatie van het bisdom Aken, Anja Klingbeil, en de Limburgse journalist Johan van de Beek.

De jaarlijkse oecumenische conferentie is mede een initiatief van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond in samenwerking met enkele andere katholieke en protestantse organisaties uit de regio’s Aken, Luik en Belgisch-Limburg. Deelname kost € 25,- per persoon inclusief warme maaltijd, koffie en thee (studenten € 10,-). Meer info en aanmelden is mogelijk via dehaan-verduyn@freeler.nlof (043) 3624240.

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt