Conferentie over het sociale Rijnlandmodel

Het Rijnlandmodel is de naam voor een sociaal stelsel dat zich in de vorige eeuw in Duitsland ontwikkelde. In het Rijnlands denken worden maatschappij en economie op een duurzame en harmonische wijze met elkaar verbonden. Wat is er overgebleven van het Rijnlandsmodel? Is er in sociale kwesties nog aandacht voor de mens of staat geld verdienen altijd en overal voorop? Daarover gaat de Rijnlandconferentie 2017 die op vrijdag 17 november in Klooster Wittem wordt gehouden.  De conferentie is mede een initiatief van de Aalmoezeniers van Sociale Werken van het Bisdom Roermond. Ook vertegenwoordigers van de kerk zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. De conferentie beoogt een hernieuwde kennismaking met het Rijnlands denken, het denken over de overbrugging van kloven in Limburg te stimuleren, te focussen op vijf sociale spanningsvelden in Limburg en een agenda voor de Limburgse samenleving te formuleren, aldus de uitnodiging.

De Rijnlandconferentie heeft als motto meegekregen: De kloof… en het licht dat er doorheen schijnt. Gedeputeerde van Werk en Welzijn Marleen van Rijnsbergen van de provincie Limburg verzorgt de opening. Andere keynotesprekers zijn Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut in Amsterdam en Sandra Rosvelds van het sociale netwerk beweging.net uit Vlaanderen. De lezing van Jürgens heeft als titel ‘Het Rijnlandse model opnieuw uitgevonden’ en de lezing van Rosvelds heet ‘Reconstructie van de sociale kwestie’.

’s Middags zijn er enkele parallelsessies over onder meer ‘de kloof tussen zekerheid en flexibiliteit’ (Ria Slegers, Open Universiteit), ‘solidariteit tussen generaties en duurzaamheid’ (Peter Gortzak, APG), ‘Limburg, de Randstad en het internationale ommeland’ (Nol Reverda, Zuyd Hogescholen), ‘Kansrijk versus kansarm’ (Paul Jungbluth, Universiteit Maastricht) en ‘De kloof tussen arm en rijk’ (Lei Delsen, Radbouduniversiteit Nijmegen).

De Rijnlandconferentie begint om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Deelname kost 25 euro. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar de Wekgroep De Kloof: philippe.cremers@kloosterwittem.nl

Download uitnodiging 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt