Dag van het Jodendom in teken van de vreemdeling

De vreemdeling, bedreiging, verrijking of aan zichzelf overgelaten?’ Dat is dit jaar het thema van de Dag van het Jodendom die op dinsdag 17 januari in Maastricht wordt gehouden. Sprekers zijn onder meer oud-deken mgr. Theo Willemssen en Mariëlle Beusemans van de Dienst Kerk en Samenleving.Willemssen zal in zijn lezing ingaan op de rol van de vreemdeling in de Bijbel, Beusemans spreekt over ‘De vreemdeling in Limburg in het verleden en het heden’. Ook opperrabbijn Binyomon Jacobs voert het woord.  De dag wordt gehouden in het Apple Park Hotel (bij stadion De Geusselt) in Maastricht.

De Dag van het Jodendom is een aantal jaren geleden door de Nederlandse bisschoppen in het leven geroepen om de dialoog tussen katholieken en joden te verstevigen. De dag vindt elk jaar plaats op 17 januari. In het bisdom Roermond organiseert een speciale klankbordgroep diverse keren per jaar lezingen en ontmoetingen.

De bijeenkomst in Maastricht begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom. Geïnteresseerden worden verzocht zich vooraf aan te melden via: m.rademaker@bisdom-roermond.nl.

In het kader van de aanstaande Dag van het Jodendom bezocht een delegatie van de Bisschoppenconferentie – onder wie hulpbisschop Everard de Jong –  onlangs het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Ze bezochten er de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’. Lees verder >>
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt